Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

Övergången från våra gamla manuella system till AMCS högkvalitativa, dynamiska system har lett till flera olika fördelar som inte enbart kan kvantifieras i pengar.

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alla transporter måste vara lönsamma, vilket innebär maximering av fyllningsförhållande och minimering av körsträcka.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk planering med AMCS distributionsplaneringssystem hjälper JUST EAT hantera rusningstiden.

SPF-Selskabet

Ambitiös kvalitetsförbättring

Transportavdelningen hos SPF-Selskabet specialiserar sig i transport av unga grisar och avelsdjur med hälsointyg. Genom att implementera en planeringslösning från AMCS har SPF-Selskabet genomfört en ambitiös kvalitetsförbättring och kostnadsminskning med utmärkta resultat.

Utmaningen

SPF-Selskabet måste uppfylla kraven i ett antal komplexa transportrestriktioner. Under planeringsprocessen måste de vanliga aspekterna av ruttgenerering tas med i beräkningen, till exempel tidsfönster, kapacitetsgränser, åtkomstförhållanden och ett antal andra faktorer. Dessutom måste planerarna ta hänsyn till så många som 23 olika sjukdomar som potentiellt kan finnas på gårdarna som besöks. ”Lastbilarna måste rengöras och desinficeras efter varje genomförd rutt och stå 12 timmar i karantän innan de kör iväg på morgonen”, förklarar Henrik Ringskær. ”De måste besöka gårdarna enligt ett speciellt sjukdomskategorischema under dagen.” ”För att minimera boskapsinfektioner måste varje lastbil börja på gården med lägst antal infekterade djur och gradvis fortsätta till gårdar med fler infekterade djur. Det skapar många möjliga kombinationer för planerarna och leder till ett väldigt komplext planeringsproblem.” ”På grund av denna höga komplexitetsgrad ansåg vi att vi kunde uppnå stora fördelar genom att implementera en planeringslösning med exakta beräkningsfunktioner och automatisk ruttplanering.”

Lösningen

Beträffande transportprocessen förklarar Henrik Ringskær: ”Ett stort antal ordrar kommer från permanenta avtal med de större svinuppfödarna. Med dessa ordrar som utgångspunkt skapar vi en optimerad grundplan.”  ”Därefter får vi ofta ett antal sista-minuten-ordrar före och under rutterna eftersom uppfödarna handlar med grisar som om de vore aktier på den traditionella aktiemarknaden.” ”Planeringslösningen gör det möjligt för oss att automatiskt lägga till sista-minuten-ordrar i planen, eller manuellt med verktygstips som visar eventuella ogiltiga ändringar.  Det innebär att vi nu kan hantera både sista-minuten- och standardordrar utan deadlines.” ”Planerarna är ansvariga för sina egna områden”, fortsätter Henrik Ringskær, ”men med AMCS-lösningen kan vi planera över alla dessa områden. Det innebär att vi effektivt kan dela resurser mellan olika områden.” ”En ytterligare fördel är att ledningsteamet nu aktivt kan övervaka transportverksamheten. Det gör det möjligt att analysera transportverksamheten minut för minut. Vi kan också köra simuleringar av till exempel konsekvenserna av nya sjukdomskategorier eller nya typer av ordrar och tjänster.” ”Utan dessa modellfunktioner i AMCS-lösningen hade vi inte kunnat genomföra vårt arbete med att sänka kostnaderna och förbättra kvaliteten.”

Resultatet

Sammanfattningsvis konstaterar Henrik Ringskær att ”det var svårt att övergå från manuell till automatisk planning och det blev nödvändigt att få tydlig förståelse för och göra en utvärdering av verksamheten och processerna.”  ”Men resultatet är att vi idag har betydligt färre fel i planeringen och att vi avsevärt förbättrat vår verksamhet.”

Stora fördelar med att implementera systemet:

  • En reducering av totala transportkostnader med 5–7 %.
  • En centraliserad planeringsprocess inklusive planering över flera områden.
  • En 80 % automatisk planeringsprocess samt omedelbar beräkning av konsekvenserna av manuella åtgärder.
  • Automatiska varningar om planerarna bryter mot regler.
  • Inga förlorade eller missade ordrar, en ökning av den totala transporten och förbättrad kundservice.
  • Möjligheten att göra simuleringar med olika kostnadsmodeller.

Mer information

Besök vår webbplats eller kontakta vår försäljningsavdelning för att upptäcka vad ett avancerat optimeringssystem kan göra för din organisation. Vi hjälper dig gärna utforska vilka fördelar ditt företag kan uppnå

Begär en demo