Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
returpack.jpg

AMCS lösning täcker hela vår transportkedja och vi kan planera på strategisk, taktisk och operativ nivå.

Returpack

Bättre transportöversikt och avsevärt förbättrad kundservice

Returpack är den största aktören inom hantering av pantförpackningar på den svenska marknaden. Företaget står för insamling, administration och pant i 2 700 butiker runt om i Sverige.

Varje år hanterar Returpack insamlingen av 1,7 miljarder burkar och flaskor för återvinning med cirka 48 lastbilar som kör varje dag. Företaget har 65 anställda och
arbetar från en fabrik och 24 terminaler över hela Sverige. År 2015 var företagets omsättning 2,5 miljarder kronor.

Utmaningen

Logistikutvecklare Joakim Andersson säger: ”Under många år arbetade Returpack med flera externa transportörer som var och en planerade och genomförde sina insamlingsrutter, samtidigt som de hade kontakt med Returpacks kunder – butikerna. Följaktligen kände vi att vi saknade kontroll över insamlingen och kundkontakten, och inte hade någon insikt i ruttplaneringen, vilket ledde till att det var svårt att beräkna transportkostnader.”

Lösningen

”AMCS Intelligent Optimisation-sviten täcker hela vår transportkedja och gör det möjligt för oss att planera på strategisk, taktisk och operationell nivå. Huvudrutterna planeras i AMCS ruttplaneringssystem och optimeras baserat på återkommande kundbesök. Huvudrutterna överförs sedan till AMCS flottplaneringssystem, där både operationell planering och det faktiska
genomförandet hanteras.”

Resultaten

”Vi har upplevt signifikanta fördelar redan från början.”

Omedelbar reducering av flottan med två lastbilar av tidigare cirka 48 lastbilar – en större reducering förväntas inom det första verksamhetsåret. Dessutom bättre kundkontakt och service, och mer.

Mer information

Ladda ned fallstudien och få mer information om alla fördelar och resultat som Returpack har uppnått genom att implementera Route Optimisation och lösningen för mobil arbetskraft. 

returpack collection

Begär en demo

truck_birds

Free webinar: Make your business more profitable using an intelligent and cloud-enabled route optimisation solution

Learn how modern businesses are leveraging advanced optimisation tools to drive exceptional efficiency within intricate logistics operations.

AMCS invites you to a free webinar on May 28th and June 4th were we discuss solutions for companies with complex operational planning and dispatching needs. Leveraging the software as a cloud-based solution (SaaS) will help you to manage costs and will ensure your company breathing agility and perpetual innovation at every turn. You will be able to stay focused when dealing with your most pressing business challenges.

Sign up now!