Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
REMA_TRAILER_0028.jpg

Utan AMCS skulle vi aldrig bli så dynamiska och effektiva.

REMA_TRAILER_0103.jpg

Inom två år har vi fått fullständig kontroll över processen samtidigt som effektiviteten, vår service och slutresultatet förbättrats avsevärt.

Reitan

Erbjud bättre service för både varulager och butiker

Reitan Distribution levererar konsumentvaror till olika butikskedjor i Danmark, inklusive 7-Eleven, Rema1000, Q8 och XY. Företaget är en del av norska Reitangruppen, ett av Skandinaviens största detaljhandelsföretag med 27 500 anställda och en omsättning på mer än 7,1 miljarder euro 2009.

Reitan Distribution levererar konsumentvaror till olika butikskedjor i Danmark, inklusive 7-Eleven, Rema1000, Q8 och XY. Företaget är en del av norska Reitangruppen, ett av Skandinaviens största detaljhandelsföretag med 27 500 anställda och en omsättning på mer än 7,1 miljarder euro 2009.

"Med 6 600 leveranser per vecka och 48 miljoner varor per år har Reitan Distribution en omfattande transportverksamhet som står för en tredjedel av förtagets kostnader. Företaget levererar sex dagar i veckan med olika leveransmönster för olika typer av varor, och många olika restriktioner beträffande t.ex. butikskrav, miljölagstiftning och  distribution inom bostadsområden.

Utmaningen

Reitan Distributions huvudsakliga mål med ett nytt transportplaneringssystem var att erbjuda bättre service för både varulager och butiker och att kunna kontrollera och övervaka utförande, och på så vis uppnå spårbarhet och leveransbevis. Dessutom skulle systemet bidra till att nå det övergripande målet att sänka distributionskostnaderna med 20–25 %.

Lösningen

För att uppnå dessa mål påbörjades en grundlig utvärderings- och urvalsprocess som resulterade i att företaget valde AMCS lösning. ”De främsta anledningarna till varför vi valde AMCS-systemet var dess flexibilitet beträffande dynamisk planering och det faktum att systemet är väldigt användarvänligt”, förklarar Preben Lyng Nielsen. ”Dessutom ansluter systemet väl till verksamhetens finansiella sida. Med systemets dynamiska planeringsfunktioner kan vi nu omedelbart se hur mycket vi vinner på att göra en justering i en plan. Systemet gör det också möjligt för oss att kontrollera nivån av resursanvändning och fakturering från transportföretag.”

Resultatet

AMCS-systemet har gjort det möjligt för oss att fördela arbetsbelastningen över veckan och att verkställa ordrar i samma distrikt på samma rutter. Det är helt nödvändigt för oss.

  • En sänkning på minst 10 % av distributionskostnaderna
  • Tiden som spenderas från orderdeadline till faktisk leverans minskad med 50 %
  • Avsevärt förbättrad översikt och mycket mer flexibelt utförande
  • Ökad kontroll över såväl processen som faktureringen och utnyttjandet av resurser
  • Bättre service för butiker och jämnare arbetsflöde i varulager"
  • ivån av resursanvändning och fakturering från transportföretag.”

Mer information

Besök vår webbplats eller kontakta vår försäljningsavdelning för att upptäcka vad ett avancerat optimeringssystem kan göra för din organisation. Vi hjälper dig gärna utforska vilka fördelar ditt företag kan uppnå

REMA_TRAILER_0028.jpg

Begär en demo