Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
ALBA Hecklader und Rapsfeld.jpg

Mindre koldioxidavtryck, färre fordon på vägarna och färre trafikstockningar.

ALBA.jpg

Ökad komfort och stöd för förare – mindre stress och mindre risk för olyckor tack vare extra hjälpfunktioner.

ALBA Group

AMCS Route Planning är en bra startpunkt för en digital framtid för ALBA Group.

ALBA Group har verksamhet i Tyskland, Europa och Asien med totalt cirka 7 500 anställda och två märken – ALBA och Interseroh. Med en årsomsättning på ungefär 1,8 miljarder euro (2016) är ALBA Group ett av de ledande företagen inom återvinnings- och miljöservice samt råvaruleveranser i hela världen.

Utmaningen

Varje dag transporterar drygt 2 000 fordon allt avfall och alla ämnen på ett säkert och rent sätt från cirka 200 000 insamlingspunkter hos kunder till anläggningar och omlastningsplatser.

Det kräver komplex logistik som sysselsätter drygt en tredjedel av alla anställda. Det innebär att ungefär 2 500 anställda varje dag arbetar aktivt med logistik på uppdrag av kunderna.

Lösningen

Ruttplaneringssystemet är extremt viktigt för att vi ska kunna uppfylla de alltmer komplexa kraven i planeringen. "AMCS Route Planning är ett stödverktyg som gör planerarens jobb enklare, men det ersätter inte honom eller henne."

”Algoritmen som utvecklats av AMCS gör det möjligt för oss att kartlägga ytterst komplexa uppgifter och förhållanden inom planeringsprocessen”, förklarar Matthias Redeker, logistikchef på ALBA Group.

Resultatet

AMCS ruttplaneringsprogram är ett utmärkt exempel på hur digitalisering totalt kan förändra vårt dagliga liv.

Fördelar med AMCS för företaget och dess anställda:

Underbemannade förare: Optimal ruttplanering innebär att tillgängliga förare kan användas effektivt.

Anställda: Ökad komfort och stöd för förare – mindre stress och mindre risk för olyckor tack vare extra hjälpfunktioner.

Miljö: Mindre koldioxidavtryck, färre fordon på vägarna och färre trafikstockningar

Läs mer

Ladda ned fallstudien och läs om alla fördelar och resultat som ALBA Group har uppnått genom att implementera AMCS-plattformen!

https://www.alba.info

Begär en demo