Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
P2200012.JPG

Kapacitetsutnyttjandet per fordon har ökat med 25 % och beställningarna fördelas mer jämnt mellan fordonen

Lemvigh-Müller

Minskning av antalet fordon som används per dag.

Automatisk planering har lett till större kapacitetsutnyttjande och en minskning av körda mil och fordon.

Lemvigh-Müller är Danmarks största grossist inom stål och tekniska installationer. Lemvigh-Müller har 1 200 anställda och en omsättning på cirka 600 miljoner euro. Företagets två primära verksamhetsområden är tekniska installationer samt stål/metall och produktsortimentet består av cirka 300 000 produkter.

Utmaningen

Vi ville förbättra vår operativa effektivitet och vi behövde ett nytt system för att kunna göra det. Vi hade ambitionen att förbättra vårt kapacitetsutnyttjande och uppnå högre lönsamhet. Det var viktigt för oss att bli mindre beroende av nyckelpersonal och framtidssäkra vår organisation beträffande IT

Lösningen

Michael Lichtenberg Crone fortsätter: ”Planering av ståldistribution är en väldigt komplex process så oavsett det faktum att vi nu har ett toppmodernt system kommer vi alltid att behöva kunniga planerare.

Former och storlekar varierar enormt och det finns många regler beträffande placering av produkter under distribution. I detta avseende arbetar vi med så kallade ”svårighetskoder” som vi tilldelar godset och som visas i systemets Gantt-schema. Systemet parar automatiskt ihop produkter och fordon enligt kvalifikationer, och med dessa svårighetskoder kan planerarna

enkelt dubbelkolla systemets planering och göra nödvändiga justeringar.”

Resultatet

Michael Lichtenberg Crone tillägger: ”Det var en process där vi var tvungna att avfärda vår befintliga planeringsmetod och anamma vad som vid första anblicken kunde likna ”kaosplanering”. Våra förare tyckte i början det var ett galet system men siffrorna talar för sig själva.”

Läs mer

Ladda ned fallstudien och läs mer om alla fördelar och resultat som Lemvigh-Müller uppnått genom att implementera den automatiska planeringsprogramvaran från AMCS."

download.jpg

Begär en demo

Groningen truck underground bins

Sustainable waste collection in liveable cities using forecasting algorithms

Free webinar for municipalities, waste management companies and waste transporters

Join us for a free webinar hosted by Martijn Schimmer as he explores the advantages of using intelligent route optimisation software for collecting your containers (above and/or underground) on 18 June 2019. Sign up now

Sign up now