Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

Övergången från våra gamla manuella system till AMCS högkvalitativa, dynamiska system har lett till flera olika fördelar som inte enbart kan kvantifieras i pengar.

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alla transporter måste vara lönsamma, vilket innebär maximering av fyllningsförhållande och minimering av körsträcka.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk planering med AMCS distributionsplaneringssystem hjälper JUST EAT hantera rusningstiden.

L’EASY

företaget ökat distributionseffektiviteten

L’EASY är en av Skandinaviens största aktörer inom försäljning och uthyrning av vitvaror och hemelektronik. Genom att implementera automatisk planering med AMCS Fleet Planner har företaget ökat distributionseffektiviteten, uppnått större kapacitetsutnyttjande och en signifikant förbättrad kundservice.

Utmaningen

Förr hanterades distributionen av beställningar av varje depå för sig. Två planerare vid varje depå var ansvariga för att fördela arbetet mellan förarna och tillhandahålla en enkel ruttplanering. I denna manuella process skulle följande punkter tas med i beräkningen för samtliga förares dagliga planer:

 • Prioritering av beställningar: Varorna levereras 6 dagar per vecka (inte på fredagar).
 • Timing för leveranser och installationer: I många fall kombineras med leveransen med installation av produkter.
 • Leveransvillkor: Vissa beställningar kräver 2 förare och strikta tidsfönster.
 • Realistisk timing: Beställningar tas kontinuerligt emot och ibland flera dagar före leveransdagen. En lämplig leveranstid måste avtalas när beställningen läggs. Den som tar emot beställningen måste ta hänsyn till leveranskostnaden, andra leveranser i samma område, etc. Med så många faktorer för varje beställning insåg företaget att det var dags att hitta en lösning som automatiserar dessa processer och gör dem mer effektiva med ett naturligt flöde mellan procedurerna.

Lösningen

L’EASY ville ha ett planeringssystem som skulle göra det möjligt att:

 • Sänka distributionskostnaderna.
 • Minska övertid och körda mil.
 • Öka antalet leveranser per dag, per leveransbil.
 • Minska tiden som spenderas på att ta emot beställningar och minska antalet fel i processen.
 • Erbjuda förstklassig kundservice och öka graden av kundservice via punktliga leveranser.

L’EASY valde AMCS Fleet Planner eftersom systemet kan:

 • Utföra löpande, stegvis planering.
 • Ge förslag på tidsintervall som en tjänst under beställningen.
 • Arbeta med flexibla områden som ändras under löpande optimering.
 • Schemalägga resurser som en integrerad del av planering.
 • Spåra fordon i realtid.

Resultatet

Samtidig planering för försäljnings- och distributionsavdelningen: Serviceinriktade system ger ett jämnt arbetsflöde och löpande planering

 • Enkel och optimal indelning i tidsintervall under beställning: Beställningsmottagaren kan se de billigaste leveranstiderna.
 • Adresser bekräftas under beställningen: Förare hittar adresserna lättare.
 • Alla huvuddata kan lagras i ett system: Förare, fordon, sjukdom, etc.
 • Förbättrad kundservice: Försäljare lovar inte mer än vad de kan hålla.
 • Ökad distributionseffektivitet: Systemet optimerar miltal och körtid.
 • Möjlighet att centralisera distributionsplaneringen: Eliminera behovet av att involvera enskilda depåer.
 • Möjlighet att hantera kraftigt ökade volymer: Utan behov av extra planerare.

Mer information

Besök vår webbplats eller kontakta vår försäljningsavdelning för att upptäcka vad ett avancerat optimeringssystem kan göra för din organisation. Vi hjälper dig gärna utforska vilka fördelar ditt företag kan uppnå

Begär en demo