Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

Övergången från våra gamla manuella system till AMCS högkvalitativa, dynamiska system har lett till flera olika fördelar som inte enbart kan kvantifieras i pengar.

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alla transporter måste vara lönsamma, vilket innebär maximering av fyllningsförhållande och minimering av körsträcka.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk planering med AMCS distributionsplaneringssystem hjälper JUST EAT hantera rusningstiden.

Frugt.dk

Fler nöjda kunder

Frugt.dk är en ledande leverantör av förpackade fruktkorgar till arbetsplatser över hela Danmark. Nu sker ruttoptimeringen automatiskt i AMCS Route Planner. Det har lett till fler nöjda kunder och stora besparingar i distributionen men även en ökad känsla av säkerhet, noggrannhet och struktur.

Utmaningen

Niels Christensen, logistikchef på ISS frugt.dk, förklarar: ”Vi brukade planera våra rutter manuellt på papperskartor. Vi har 7 000 kunder över hela landet och 60 % av vår volym levereras via 120 rutter på måndagar. Det gjorde det väldigt svårt för oss att uppnå maximal kvalitet och effektivitet i verksamheten med manuell planering.”

”Dessutom kan våra rutter ligga tätt i stadsområden, där varje rutt typiskt innehåller cirka 100 stopp. Allt detta, kombinerat med väldigt smala tidsfönster och fasta leveransdagar, gjorde det omöjligt för oss att skapa effektiva distributionsplaner. Eftersom distributionen står för en stor del av våra kostnader, och punktlighet är viktig för att få nöjda kunder, såg vi en stor möjlighet med att optimera våra rutter med AMCS Route Planner.”

Lösningen

”När vi implementerade systemet var vi tvungna att fatta nödvändiga beslut och genomföra organisatoriska ändringar”, minns Niels Christensen. ”Det var en utmaning att diskutera våra arbetsprocedurer och förarna var motvilliga att lämna nödvändig information. Det var synd eftersom det är väldigt viktigt att använda exakta data i AMCS Route Planner för att få ett optimalt resultat.”

Niels Christensen fortsätter: ”I ett försök att hantera förarnas rädsla för förändring var vi tvungna att ta några initiativ. Vi respekterade förarnas behov av upprepade huvudrutter och bjöd in dem att titta på och utvärdera rutterna i AMCS Route Planner. Det hjälpte att vår huvudplanerare tidigare jobbat som förare, det skapade extra förtroende för rutternas kvalitet.” ”Dessutom insåg vi att det var viktigt att optimeringsprocessen ägde rum gradvis för att få med hela organisationen. Engagemang, stöd från ledningen och en tro på ruttplaneringssystemets fördelar var viktiga faktorer.”

Resultatet

Niels Christensen tillägger: ”Vi anser att AMCS Route Planner har gett oss en tydlig konkurrensfördel och ett väldigt effektiv distributionssystem. Våra konkurrenter kan inte hantera liknande distributionsutmaningar lika effektivt som vi.”

Stora fördelar med att implementera systemet:

  • Fasta besparingar tack vare färre rutter och lägre miltal.
  • En reducering av administrativt arbete på 25–30 %.
  • Nästan 100 % eliminering av klagomål om sena leveranser
  • Planeringstid reducerad från 14 dagar till 3 timmar vid optimering av huvudrutter.
  • 100 % kontroll över ruttkostnader, självfakturering från transportföretag och sänkta kostnader per rutt.
  • Möjlighet att bedöma lönsamhet beträffande nya kunder

Mer information

Besök vår webbplats eller kontakta vår försäljningsavdelning för att upptäcka vad ett avancerat optimeringssystem kan göra för din organisation. Vi hjälper dig gärna utforska vilka fördelar ditt företag kan uppnå med ett AMCS-system.

Begär en demo