Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Grise_På_Lastbil.JPG

Alla transporter måste vara lönsamma, vilket innebär maximering av fyllningsförhållande och minimering av körsträcka. 

519 Volvo forfra (002).JPG

Fördelar

15–25 % kortare planeringstid och en ökning av antalet transporterade grisar

Danish Crown

Ett kraftfullt verktyg för konstant reducering av transportkostnader

Danish Crown, en av världens största exportörer av fläskkött, tar varje år emot 14 miljoner grisar enbart i Danmark. 2016 anskaffade Danish Crown ett transportplaneringssystem från AMCS och gjorde det tillgängligt för alla sina transportörer. Målet var att sänka transportkostnaderna, ha en realtidsöversikt över transporten och säkerställa en stabil tillgång till grisar.

Danish Crown hade behov av att matcha kapaciteten hos de enskilda slakterierna med transporten och på så vis säkra flödet i produktionen. De saknade ett verktyg som hjälpte dem matcha kapacitet med leveranser och tidsfönster.

Utmaningen

Martin Damgaard Larsen, transportplanerare hos Dansk Grisetransport, säger: ”Alla krav som måste uppfyllas vid transport av levande djur kan vara en utmaning i planeringen. Det handlar till exempel om hur många grisar ett fordon får transportera beroende grisarnas storlek, vilka grisar vi transporterar på grund av infektionsrisk och dokumentationen om grisarnas ursprung. Ofta har även lantbrukarna krav för när deras grisar ska hämtas. Allt detta påverkar handlingsfriheten i transportplaneringen som måste ta med många variabler i beräkningen.

Lösningen

Med systemet har vi minskat tiden vi spenderar på planering och har bättre beräkningar för tid och ekonomi.

Systemet visar automatiskt de finansiella aspekterna av transportplanen och effekten av varje ändring vi gör. Det leder till smartare planering och en mer effektiv transport.”

Transportplanerare Martin Damgaard Larsen tillägger: ”AMCS-systemet skickar ruttlistor direkt till förarnas mobila enheter och tar emot statusinformation från förarnas enheter i realtid.

Resultatet

Transport- och logistikchef Henrik Ringskær: ”När vi på Dansk Grisetransport fick AMCS-systemet såg vi omedelbart en förbättring av vår operativa effektivitet. Vårt mål är att sänka våra kostnader med cirka 5 % om året och eftersom 85 % av våra kostnader kommer från transport är det väldigt viktigt att vi har ett kraftfullt planeringsverktyg.”

Läs mer

Ladda ned fallstudien och läs om alla fördelar och resultat som Danish Crown har uppnått genom att implementera AMCS Ruttplanerare och Mobil arbetskraft!

 

Begär en demo