Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AES truck and mini bins

spectacular cost savings and highly improved customer service.

AES Drone.jpg

100% elimination of ad hoc routes for collecting missed bins

AES helper

Ability to take on a great number of new customers with existing vehicles

AES

Fantastiska kostnadsbesparingar och bättre kundservice

AES är ledande inom avfallshantering och återvinning i Irland. Förr brukade förarna planera insamlingsrutterna vilket ledde till ineffektiva rutter, missade avfallskärl och missnöjda kunder. AES beslöt därför att köpa AMCS Route Planner. Med hjälp av Route Planner utförs transportoptimering och resultatet är fantastiska kostnadsbesparingar och avsevärt förbättrad kundservice.

AES hanterar över 70 000 bostäder och 6 000 företagskunder och är stolt över att vara Irlands ledande avfallshanteringsföretag. Företaget hanterar återvinningsbart, organiskt och allmänt avfall med hjälp av cirka 165 fordon som i genomsnitt gör 400–500 insamlingar per rutt.

I Irland är grevskapen inte ansvariga för avfallshanteringen och de irländska kunderna kan därför ändra leverantör om de inte är nöjda med servicen. Darren Sadler: ”Det är mycket viktigt för oss på AES att kunna uppfylla våra kunders förväntningar och tidigare kunde vi tyvärr inte alltid göra det.”

Utmaningen

AES transport- och logistikchef Darren Sadler kommenterar: ”Tidigare skapade AES i princip aldrig nya huvudplaner. Rutterna skrev aldrig ner utan planerades helt enkelt av förarna, baserat på deras lokala kunskaper. Rutterna kunde därför bli ineffektiva och väldigt svåra att genomföra för tillfälliga förare, som ofta missade kärl.”

Lösningen

AES beslöt att implementera Route Optimization från AMCS och började med huvudrutterna. Darren Sadler förklarar: ”Optimering av servicedagar var viktigt för att kunna uppnå bästa resultat. Vi lärde av våra misstag och ändrade vår kommunikationsstrategi vilket avsevärt förbättrade acceptansen av ändrade servicedagar.”

Resultaten

”Systemet har avsevärt förbättrat vår lönsamhet och kundservice”, säger Darren Sadler. 

  • En minskning av cirka 15 % i kostnader per lyft och 100 % eliminering av ad hoc-rutter för insamling av missade kärl (de dyraste rutterna).
  •  Förbättrad kundservice eftersom antalet missade kärl har minskats.
  • Möjlighet att lägga till ett stort antal nya kunder med befintliga fordon. 

Mer information

Ladda ned fallstudien och få mer information om alla fördelar och resultat som AES har uppnått genom implementering av Route Optimization, Mobile Workforce, Enterprise Management och Vehicle Technology! 

Begär en demo