Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
REMA_TRAILER_0103.jpg

Reitan

Övergången från våra gamla manuella system till AMCS högkvalitativa, dynamiska system har lett till flera olika fördelar som inte enbart kan kvantifieras i pengar.

519 Volvo forfra (002).JPG

Danish Crown

Alla transporter måste vara lönsamma, vilket innebär maximering av fyllningsförhållande och minimering av körsträcka.

justeat-01.JPG

Just Eat

Automatisk planering med AMCS distributionsplaneringssystem hjälper JUST EAT hantera rusningstiden.

Aalborg Portland

Att vi utnyttjar våra kapaciteter på ett mycket bättre sätt

Aalborg Portland i korthet Aalborg Portland är Nordeuropas största cementproducent och världens största exportör av vit cement.

Utmaningen

I början av 90-talet hade Aalborg Portland långt över 100 bilar i drift varje dag och 18 anställda som hanterade ordermottagning och planering. Aalborg Portland ansåg att kostnaderna för transport hade blivit allt för stora, och att det var nödvändigt att inleda en process för att reducera kostnaderna.

Det var mycket viktigt att en kostnadsreduktion ej påverkar kundservicen negativt. Eftersom cement skall levereras enligt just-in-time principen så är leveransprecision och effektiv hantering av brådskande uppdrag av största vikt.

Lösningen

Aalborg Portland beslöt sig därför att införa en lösning som skulle underlätta processen för transportplanering. Kraven på systemet var att det skulle kunna minska driftskostnaderna, höja nivån för kundservice  samt frigöra resurser i disponeringen.

Resultaten

”När vi får en order räknar systemet direkt ut vilken siloanläggning som det är billigast att leverera från. Systemet har överblick över tankbilarnas positioner och kvalifikationer samt avstånd till anläggningarna, och vi kan därför effektivt välja den tankbil, som är lämpligast att ge uppdraget till”, berättar Knud Erik Busk och fortsätter.

Stora fördelar genom implementering av systemet:

  • En minskning av antalet planerare från 18 till 4
  • En betydande minskning av antalet tomkörningar och överlappning mellan lokala regioner
  • Att vi utnyttjar våra kapaciteter på ett mycket bättre sätt
  • Stora administrativa besparingar genom en automatiserad arbetsgång.
  • Förbättrad kundservice tack vare automatiska varningar vid förseningar och snabbare reaktionstider.

Mer information

Ladda ned fallstudien och få mer information om alla fördelar och resultat som Aalborg Portland har uppnått genom implementering av Intelligent Optimization!

Begär en demo