Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-516720620 news.jpg

AMCS news

AMCS technology brings significant improvements to your business. A statement we prove to be true every day. Innovations, redefining the ‘Tailored to Waste’ experience with its optimised accuracy and efficiency. Stay tuned and read all about it in this news section

17 okt 2018

Implementeringen av AMCS Intelligent Optimisation har slutförts

”Inom tids- och budgetramarna”

Twan Stevens på CNC Grondstoffen är involverad i egenskap av IKT-projektledare vid implementeringen av AMCS Intelligent Optimisation, ruttoptimeringsprogramvaran i Fleet Planner. CNC är en av Europas största leverantörer av substrat för svampodling. CNC valde AMCS år 2016. Stevens: ”Vi ser AMCS som en viktig partner, både nu och i framtiden.”

Förhållandet pris/kvalitet

Varför valde man AMCS? Stevens: ”Vi hittade AMCS utifrån en enda oberoende rekommendation. AMCS visade sig vara den leverantör som passar oss bäst. Å ena sidan med tanke på lösningarna de erbjuder. Å andra sidan med tanke på förhållandet mellan pris och kvalitet. Vi kom också omedelbart bra överens med konsulterna. Sammantaget är det tre bra orsaker att göra affärer med AMCS. De visade att de hade den bästa lösningen för oss genom ett konceptbevis: Fleet Planner, Web Portal och Mobile Web. Konceptbeviset slutfördes med positivt resultat, och sedan inledde vi implementeringsprocessen. Implementeringen har nu slutförts med gott resultat.”

Programvarans kärna

Stevens: ”För oss är Fleet Planner programvarans kärna. Där sker all planering, t.ex. ruttoptimering. Vi valde Web Portal eftersom vi därmed kan lösa två problem. För det första kan förarna planera sina rutter via portalen, för det andra vill vi erbjuda våra transportföretag tillgång till portalen för att lagra uppdrag, så att de kan koppla sina fordon till dem via registreringsnummer. Vi använder Mobile Web specifikt för våra förare. De kan visa rutter på sina surfplattor och sedan jobba enligt rutterna. Vi kan använda data som genereras till alla möjliga analyser.”

Den stora styrkan i Fleet Planner

Vad är huvudstyrkan med Fleet Planner för CNC? Stevens: ”Vi har en komplex och rätt unik utmaning i vår verksamhet: vi måste säkerställa att vi anländer hos våra kunder med två olika produkter (frakter) och en maskin samtidigt. AMCS var en av få som kunde lösa denna utmaning åt oss. Där ligger den stora styrkan i Fleet Planner för oss. Programvaran lanserades i två faser: Vi implementerade först det inkommande flödet av råmaterial, sedan det utgående flödet. Vi testade programvaran i tre veckor för varje fas innan vi använde den live. Vi testade enligt ungefär trehundra kriterier. Dessutom körde vi ungefär 20 scenarier.”

Inom budget

Hur gick implementationen? Stevens: ”Utöver några gropar i vägen gick lanseringen av fas A mycket bra. Vi lärde oss av erfarenheterna så att lanseringen av fas B gick utan problem och utan förseningar. En viktig faktor var att vi höll oss inom budgeten. Resultatet? Nu när förarna jobbar med Mobile Workforce (en mobil lösning för surfplatta) har vi uppdaterad information. Det är information som vi inte hade tidigare. Nu har vi dessutom data som vi kan använda för analyser. Till exempel när det gäller pålitligheten i våra leveranser till kunder, en uppfattning om vår servicenivå och hur länge våra åtgärder tar. Vi har nu betydligt större insikt i våra transporter.”

Huvudanvändare

Vad tycker personalen om att använda systemet? Stevens: ”I fas A var ruttplaneringen rätt annorlunda än vad förarna var vana vid. Vi lade mycket energi på förarutbildning. I den andra fasen började förarna använda Mobile Web. Vi utbildade en förare till huvudanvändare, och han hjälpte sina förarkollegor under öppningsfasen. Alla förare fick var sin surfplatta. Vi är mycket positivt inställda till surfplattorna. Allt finns nu i en typ av hårdvara och är därmed enklare att hantera för vår IT-avdelning.”

Bättre analyser

Om vi ser till operativa fördelar för CNC ser Stevens främst dem i de data som genereras: ”Vi kan nu göra mycket bättre analyser baserat på tillgänglig data. Programvaran ger förslag som hjälper planerarna att fatta beslut. Vi ser även förarnas ökade engagemang i verksamheten, tack vare användningen av programvaran, som en operativ fördel. Allt detta är fördelar som utgör nyckeln till framgång under den kommande tiden.”

Mycket proaktivt

Stevens ser även vikten av innovation som förknippas med AMCS lösning: ”AMCS har till exempel en ’roadmap’ som vi vill använda på en rad sätt. Särskilt när det kommer till datortekniken ombord. Vi vill ansluta den till programvaran. Vi kommer därför definitivt be AMCS, som en viktig partner för framtiden, att jobba proaktivt med oss för att hitta lösningar på andra problem. I det fallet kan det ha mindre att göra med transporter och mer med produktionsplanering. Vi upptäckte att AMCS är öppna för den tanken. Som AMCS styrka skulle jag än en gång nämna lösningarna de erbjuder, de konsulter vi har jobbat med, den goda proaktiviteten och den utmärkta supporten. Sammantaget är vi mycket positivt inställda till partnerskapet.”

Begär en demo