Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska

Webinar On Demand: Nya och mer komplexa utmaningar vid planering av avfallsinsamling

För kommuner, avfallshanteringsföretag och avfallstransportörer

Rutt- och verksamhetsoptimering Insamling av industri- och företagsavfall (Rullflak Containrar) Kommunal avfallsinsamling

Titta på vårt webinar när du vill! 

KLICKA HÄR

 

Den ökande avfallsåtervinningen medför högre krav på sortering, spårning och kvalitetssäkring av de olika avfallsfraktionerna.

För kommuner innebär det fler hämtningar hos hushåll, med olika frekvens, för att kunna hantera alla avfallsfraktioner. Det kräver att kommunerna optimerar och planerar sina insamlingsrutter i allt högre grad.

Utvecklingen innebär också att återvinningsstationer och -företag behöver fler kärl och avfallscontainrar, vilket i sin tur kräver en smidig och dynamisk metod för att planera och genomföra insamlingar.

AMCS-lösningen Intelligent Route Optimisation har bevisats hjälpa kommuner, avfallshanteringsföretag och avfallstransportörer genom att minska tiden som spenderas på transportplanering, genomförande och uppföljning med 20–50 %.

TITTA PÅ VÅRT WEBINAR NÄR DU VILL!

Frågor

Om du har frågor om webbseminariet kan du kontakta Cecilie Hagelund via telefon +45 3163 8724 eller e-post: cecilie.hagelund@amcsgroup.com.

Systemet kan bland annat hantera:

  • Automatisk planering och optimering av komplexa huvudrutter med många stopp och olika avfallsfraktioner
  • Förutse vilken tidpunkt som är mest optimal för insamling av rullande kärl och underjordsbehållare
  • Optimering i realtid och ständig kontakt mellan kontoret och föraren
  • Automatisk övervakning och uppföljning av serviceavvikelser

Typiska fördelar som våra kunder upplever är:

  • 5–25 % minskning av körtid, koldioxidutsläpp och miltal
  • 5–15 % minskning av antalet fordon och/eller förarskift
  • 20–50 % minskning av tiden som spenderas på planering, genomförande och uppföljning
  • Bättre kundservice

Missa inte chansen att upptäcka hur du kan uppnå bättre kvalitet och spara tid och resurser i avfallsinsamlingen.

Begär en demo