Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Commercial Containers DSC03668-HDR colouring TJ Waste.jpg

Webbinarium: Intelligent optimering för bygg- och rivningsbranschen

Avgörande minskning i ruttkostnader och förbättrad kundservice

Titta på vårt webbinarium och ta reda på hur AMCS intelligenta optimeringslösning kan hjälpa bygg och rivningsföretag inom avfallshantering att tillgodogöra sig så mycket som möjligt ur tillgängliga budgetar med hjälp av köreffektivisering. AMCS hjälper dig med dynamisk ruttoptimering, prisoptimering (time-slotting), hantering av containrar och möjligheten att i realtid följa pågående uppsamlingstjänst. Lösningen ger tillgång till kunder och serviceinformation i realtid vilket möjliggör direkthantering av förfrågningar direkt på plats, detta minimerar kostsamma resor fram och tillbaka och förbättrar nivån på kundservice.

Under webbinariets gång tillfrågade vi våra kunder vilka affärsresultat de är ute efter när de implementerar eller vill förbättra sin ruttoptimeringsteknik. Den överväldigande majoriteten nämnde minskad planeringstid som sin högsta prioritet.

Önskade affärsresultat vid implementering av ruttoptimering:

  1. Minskad manuell planeringstid
  2. Förbättrad kundservice och punktlighet
  3. Papperslöst tjänstgöringsschema för förare, fordon och släpvagnar
  4. Automatisk ordermottagning och schemaläggning (självbetjäning)

Stora besparingar

Att gå från manuell ruttplanering och leverans till automatisk ruttoptimering kan hjälpa ditt företag att bättre utnyttja tillgångar, förbättra kundservice, minska körsträcka och körtid, samt minska ditt totala koldioxidavtryck.

AMCS system är ett effektivt verktyg för leverans och transportoptimering i realtid, som hjälper företag att uppnå flexibilitet och effektivitet i mycket krävande och dynamiska planeringsmiljöer. AMCS intelligenta optimeringsplattform medför rejäla fördelar. Några av dessa fördelar som våra kunder upplever är: 

  • 5–20 % minskning av CO2-utsläpp
  • minskad körsträcka och körtid
  • 5–15 % minskning av antalet fordon
  • 25–75 % mindre tid till tidsplanering och administration
  • Väsentlig förbättring inom kundservice och punktlighet

Ta vara på vår gedigna branschkompetens

AMCS har under 3 decennier levererat specifika ruttoptimeringssystem till avfalls- och återvinningsföretag över hela världen. Lösningen levereras som en integrerad del av AMCS Plattform eller ansluter till en tredjeparts ERP-system. Vi är sanna branschexperter inom optimering för avfallsrutter. Vi gläder oss åt att få samarbeta med dig och erbjuda varaktiga konkurrensfördelar.