Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-639570850.jpg

Transportoptimering & distribution av färdigblandad betong

Den globala marknadstillväxten för färdigblandad betong drivs av en ökad efterfrågan på hållbar infrastruktur, en fortsatt urbanisering och industrialisering i utvecklingsländerna, samt ett allmänt uppsving för byggindustrin. Punktliga leveranser av färdigblandad betong är avgörande både för att garantera ett kontinuerligt arbete på byggplatsen och för att säkra en hög kvalitet för den avhällda betongen. Därför är det av yttersta vikt att justeringar av redan planerade ordrar sker i realtid.

ör att kunna garantera punktliga leveranser måste producenter av färdigblandad betong hantera en rad utmaningar. Detta webbinarium tar upp betydande smärtpunkter för betongtillverkare som kan lösas med teknik och digitalisering. Ta exempelvis den ständiga omplaneringen, det är inte ovanligt att se beställningar ändras 15-20 gånger innan de förbereds, antingen i volym, leveranstid, ingredienser eller gällande alla ovanstående punkter. Andra ändringar kan beröra lastning och avhällning, bemanning och timing.

Dessutom behöver distributörer ett konstant flöde för avhällning för att undvika komplikationer. Färdigblandad betong är en produkt med extremt kort livslängd, i vissa fall krävs det bara 10 minuter innan produkten blir oanvändbar. Produktens korta livslängd kräver att leveranser utförs i en viss rytm och med en viss flexibilitet, och måste dessutom kunna hantera oförutsedda omständigheter. Produktion, blandning och transport behöver ta hänsyn till utomstående faktorer, såsom trafik eller förseningar på byggplatsen.

Dessutom påverkar antalet anställda på byggplatsen tiden för avhällning, vilket gör det svårt att förutse en exakt planering. Tiden för avlastning kan också vara svår att planera på grund av varierande lastbilsstorlekar och kapaciteter, med olika typer av pumpar och rännor.

På webbinariet om färdigblandad betong kommer våra branschexperter att föra en diskussion om hur intelligent optimering kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar, öka effektivitet och smidigheten, och samtidigt förbättra marginalerna.