Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
aggregates webinar_new.jpg

Transportoptimering & distribution av aggregat/ballast

I likhet med cement och färdigblandad betong, är ballastindustrins stora möjligheter den snabba industrialiseringen och urbaniseringen i utvecklingsländer samt en ökning i megaprojekt inom byggindustrin över hela världen. Ökade investeringar i infrastruktur ökar trycket på den globala bygg- och byggmaterialindustrin. Så även för ballastleveranser, vilket orsakar en ökad efterfrågan på återvunna och sekundära aggregat i vissa regioner. Eftersom primära aggregat ökar i efterfrågan, är det möjligt att vi i framtiden måste räkna med sekundära och återvunna källor.

Under detta webbinarium diskutera våra branschexperter dessa utmaningar och ge svar på hur producenter och distributörer av både primärt och återvunnet aggregat/ballast kan tackla utmaningarna och hänga med i industrins utveckling och i marknadens växande efterfrågan. Aggregat täcker en rad olika typer av produkter och affärsenheter, av vilka en del består av grus, sand, sten och asfalt. Till skillnad från cement och färdig betong, kan dessa aggregat ofta beställas utan ett bestämt kontrakt, vilket gör det viktigt att skydda marginaler och lönsamhet.

Under detta webbinarium tala vår branschexpert om trender och potentiella smärtpunkter som nu märks inom branschen. Till exempel detta att roll-off containrar (liftdumperflak), som används för transport av bygg- och rivningsavfall från byggplatser, också har börjat användas för transport av aggregat till byggplatser, vilket skapar en typ av hybridverksamhet. En situation som alla tjänar på då man maximerar användningen av annars tomma containrar på vägarna.

Eftersom företag allt oftare börjar använda återvunna och andrahandsaggregat, som av andra företag betraktats som ”avfall”, kommer webbinariet även att se över affärsmöjligheter ur denna utveckling och ge sin syn på hållbarhet och cirkulär-ekonomi inom byggkedjan.

Eftersom webbinariet utforskar framtiden för aggregat och ballast, kommer vi naturligtvis också att ta upp möjligheten för att utveckla autonoma fordon i stenbrott. I vissa regioner är dessa redan i utbredd användning, vilket innebär ytterligare tekniska utmaningar.

På webbinariet kommer vårt team av branschexperter visa hur intelligent optimering kan öka den operativa effektiviteten och stödja hållbara leveranser, samtidigt som marginalerna kan förbättras.