Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
webinars announcement.jpg

06 maj 2020

Webbinarium om möjligheterna med transportoptimering i byggkedjan

Rutt- och verksamhetsoptimering

I en serie med korta (och kostnadsfria) webbinarier kommer AMCS att uppmärksamma byggmaterial och byggindustrin, med fokus på optimering för leverans av färdigblandad betong, cement och aggregat. Webbinarierna kommer att genomföras i maj och juni. Branschexperter från AMCS kommer ge sin bild av utvecklingen på marknaden, svårigheterna, och de möjligheter som också kan uppstå ur dessa svårigheter. AMCS erfarenhet från byggmaterial och byggindustrin sträcker sig långt bakåt i tiden, och detta ger dem möjlighet att dela med sig av hur företag kan möta dagens utmaningar och förvandla det som ser ut som nackdelar till konkurrensfördelar.

Planeringen för webbinarierna är följande:

Delta gärna på ett av våra webbinarier tillsammans med våra branschexperter. Klicka för att anmäla dig till ett, eller flera, av våra webbinarier.

Distribution av färdigblandad betong: 27 maj

Den globala marknadstillväxten för färdigblandad betong drivs av en ökad efterfrågan på hållbar infrastruktur, en fortsatt urbanisering och industrialisering i utvecklingsländerna, samt ett allmänt uppsving för byggindustrin. Punktliga leveranser av färdigblandad betong är avgörande både för att garantera ett kontinuerligt arbete på byggplatsen och för att säkra en hög kvalitet för den avhällda betongen. Därför är det av yttersta vikt att justeringar av redan planerade ordrar sker i realtid.

För att kunna garantera punktliga leveranser måste producenter av färdigblandad betong hantera en rad utmaningar. Detta webbinarium tar upp betydande smärtpunkter för betongtillverkare som kan lösas med teknik och digitalisering. Ta exempelvis den ständiga omplaneringen, det är inte ovanligt att se beställningar ändras 15-20 gånger innan de förbereds, antingen i volym, leveranstid, ingredienser eller gällande alla ovanstående punkter. Andra ändringar kan beröra lastning och avhällning, bemanning och timing.

Dessutom behöver distributörer ett konstant flöde för avhällning för att undvika komplikationer. Färdigblandad betong är en produkt med extremt kort livslängd, i vissa fall krävs det bara 10 minuter innan produkten blir oanvändbar. Produktens korta livslängd kräver att leveranser utförs i en viss rytm och med en viss flexibilitet, och måste dessutom kunna hantera oförutsedda omständigheter. Produktion, blandning och transport behöver ta hänsyn till utomstående faktorer, såsom trafik eller förseningar på byggplatsen.

Dessutom påverkar antalet anställda på byggplatsen tiden för avhällning, vilket gör det svårt att förutse en exakt planering. Tiden för avlastning kan också vara svår att planera på grund av varierande lastbilsstorlekar och kapaciteter, med olika typer av pumpar och rännor.

På webbinariet om färdigblandad betong den 27 maj kommer våra branschexperter att föra en diskussion om hur intelligent optimering kan hjälpa till att lösa dessa utmaningar, öka effektivitet och smidigheten, och samtidigt förbättra marginalerna.

Du är välkommen att delta på vårt webbinarium tillsammans med våra branschexperter den 27 maj.

Cementdistribution: 10 juni

Växande efterfrågan från byggindustrin stöttar marknadstillväxten för cementindustrin och marknaden för cement kommer därmed fortsätta växa. Cementdistributörer står inför särskilt svåra utmaningar med ständigt skiftande kostnader för transporter. Omkring 30 till 35 procent av cementpriset utgörs av distributionskostnader. Tomma körningar och strikt, oflexibel planering mellan fordon, fabriker och anläggningar driver upp priserna för cement ytterligare. För att förbli konkurrenskraftiga och skydda sina marginaler är det viktigt för distributörer att sänka dessa kostnader.

Detta webbinarium kommer också ta upp andra betydande smärtpunkter inom cementdistribution som kan lösas med smart teknik och digitalisering. En utmaning är hanteringen av stora ordrar på stora kontrakt, som kan levereras i säck. Manuell planering kan vara extremt krävande för dina resurser. Du måste försäkra lönsamheten av dina ordrar för att skydda dina marginaler.

En viktig faktor för cementproducenter, som kan påverka den operativa effektiviteten och öka marginaler, är användningen av externa åkare. Hantering och kommunikation med dessa tredjepartspartner, samt spårning av ordrar och utförande, är minst sagt utmanande när det traditionellt har inneburit ett överväldigande pappersarbete. Problemet går att lösa genom att utrusta din verksamhet med smart programvara och ger dina externa åkare möjligheten att ta med sig sin egen enhet.

Allt detta och mer tar vi upp på vårt cement-webbinarium den 10 juni. Träffa våra branschexperter digitalt och ta del av deras introduktion om hur intelligent optimering kan hjälpa till och lösa dessa utmaningar samtidigt som marginalerna blir större och tillväxten ökar.

Du är välkommen att delta på vårt webbinarium tillsammans med våra branschexperter den 10 juni.

Distribution av aggregat/ballast: 24 juni

I likhet med cement och färdigblandad betong, är ballastindustrins stora möjligheter den snabba industrialiseringen och urbaniseringen i utvecklingsländer samt en ökning i megaprojekt inom byggindustrin över hela världen. Ökade investeringar i infrastruktur ökar trycket på den globala bygg- och byggmaterialindustrin. Så även för ballastleveranser, vilket orsakar en ökad efterfrågan på återvunna och sekundära aggregat i vissa regioner. Eftersom primära aggregat ökar i efterfrågan, är det möjligt att vi i framtiden måste räkna med sekundära och återvunna källor.

Under detta webbinarium kommer våra branschexperter diskutera dessa utmaningar och ge svar på hur producenter och distributörer av både primärt och återvunnet aggregat/ballast kan tackla utmaningarna och hänga med i industrins utveckling och i marknadens växande efterfrågan. Aggregat täcker en rad olika typer av produkter och affärsenheter, av vilka en del består av grus, sand, sten och asfalt. Till skillnad från cement och färdig betong, kan dessa aggregat ofta beställas utan ett bestämt kontrakt, vilket gör det viktigt att skydda marginaler och lönsamhet.

Under detta webbinarium kommer vår branschexpert att tala om trender och potentiella smärtpunkter som nu märks inom branschen. Till exempel detta att roll-off containrar (liftdumperflak), som används för transport av bygg- och rivningsavfall från byggplatser, också har börjat användas för transport av aggregat till byggplatser, vilket skapar en typ av hybridverksamhet. En situation som alla tjänar på då man maximerar användningen av annars tomma containrar på vägarna.

Eftersom företag allt oftare börjar använda återvunna och andrahandsaggregat, som av andra företag betraktats som ”avfall”, kommer webbinariet även att se över affärsmöjligheter ur denna utveckling och ge sin syn på hållbarhet och cirkulär-ekonomi inom byggkedjan.

Eftersom webbinariet utforskar framtiden för aggregat och ballast, kommer vi naturligtvis också att ta upp möjligheten för att utveckla autonoma fordon i stenbrott. I vissa regioner är dessa redan i utbredd användning, vilket innebär ytterligare tekniska utmaningar.

På webbinariet om aggregat den 24 juni kommer vårt team av branschexperter visa hur intelligent optimering kan öka den operativa effektiviteten och stödja hållbara leveranser, samtidigt som marginalerna kan förbättras.

Du är välkommen att delta tillsammans med våra branschexperter den 24 juni.