Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
VP_06905-HDR.jpg

12 maj 2020

Smart optimering – grunden när Omrin tömmer sina underjordsbehållare

Information om orderstatus i realtid används för justering av insamlingsscheman

Kommunal avfallsinsamling Rutt- och verksamhetsoptimering

Omrin är övertygade om att en dynamisk schemaläggning och ruttoptimering gör det lättare och snabbare för insamlare att organisera tömning av underjordsbehållare vilket bidrar till en lugnare arbetsmiljö. ”AMCS intelligenta optimering gör det möjligt för avfalls- och återvinningsföretag att sköta avfallsinsamlingen mer effektivt”, säger affärskonsulten Natasja Vemmer. ”Som ett resultat har fyllnadsnivån ökat från 60 till 80 procent, och den genomsnittliga avfallsvikten har stigit från 260 till 300 kilo per behållare. Dynamisk planering har hjälpt oss att dra ned på antalet rutter, vilket har minskat körsträckan och därmed koldioxidutsläppen. Det här är viktigt för oss på Omrin eftersom vi vill bidra till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.”

  • Omrin samlar in och bearbetar avfall från cirka 207 000 hushåll i 32 kommuner
  • Insamling av hushållsavfall omfattar 2 150 underjordsbehållare
  • Planering och optimering av insamlingsrutter med AMCS Intelligenta optimering
  • Översikt över insamlingsstatus och fordonslokalisering i realtid
  • Dynamisk planering och optimering, samtidigt som insamling pågår
  • Effektivare insamlingsresultat konstateras med en ökning av fyllnadsnivån från 60 till 80 procent och därmed en ökning av genomsnittsvikten på avfall från 260 till 300 kilo per behållare
  • Snabbare planering ger mer tid för annat arbete, såsom ruttoptimering
  • Minskad miljöpåverkan med kortare körsträcka och minskat koldioxidutsläpp

Flera skäl till automatiserad insamling

Vissa underjordsbehållare tömdes för sent, så avfallspåsar hade dumpats vid sidan om och andra behållare var halvtomma men tömdes ändå. Det här var två konsekvenser för Omrin, ett avfallsinsamlings- och avfallshanteringsföretag i norra Nederländerna, när de använde sig av fasta rutter som bas för tömning av underjordsbehållare. ”Vi ville alltid vara på den säkra sidan”, säger affärskonsult Natasja Vemmer,” vilket innebar att vi tömde underjordsbehållare, även om de endast var fyllda till 60 procent.”

Det blir uppenbart att det fanns flera faktorer bakom beslutet att automatisera insamlingsprocessen. ”Ruttplanering innebar ett krävande arbete för våra trafikledare varje dag. Dessutom brukade vi få klagomål om att förare hade sänts ut för att tömma halvfulla behållare. Ibland behövde vi köra över hela kommunen i ett sådant syfte, vilket resulterade i förlorad tid och onödigt långa körsträckor. Utöver detta ville vi också minska mängden avfall som dumpades bredvid behållarna.”

Tömning baserad på avfallsvikt och antalet gånger som avfallsluckan öppnats

Idag, ser situationen annorlunda ut. Omrin tömmer 2 150 underjordsbehållare i sitt verksamhetsområde efter fyllningsnivå, vilken beräknas utifrån antalet gånger som avfallsluckan öppnats och beroende på vikthistorik. Innehållet i underjordsbehållaren vägs på uppsamlingsfordonet. Efter tömning överförs vikten automatiskt från fordonsdatorn till kontoret och behandlas av förvaltningssystemet.

Rutterna för nästa dag skapas automatiskt med hjälp av data angående fyllnadsnivå som överförs till AMCS-systemet över natten. ”Det enda som återstår för trafikledaren är att kontrollera rutterna och utföra eventuella justeringar för inkomna anmälningar om exempelvis fulla behållare som kräver extra tömning.” Natasja förklara vidare att det faktum att systemet måste integreras stod klart från början. ”Vi har ett antal principer på Omrin. För det första är vårt mål att minimera antalet mänskliga handlingar och för det andra vill vi göra informationen tillgänglig för hela organisationen.”

Snabbare schemaläggning och lugnare trafikledning

Den smarta programvaran optimerar insamlingsrutter med hjälp av en uppsättning algoritmer som aldrig tidigare använts. Den tillåter realtidsövervakning under dagen, både vad gäller orderstatus och fordonslokalisering, och vad som sker under schemalagd arbetstid. Att ringa upp förare för uppdateringar om deras orderstatus hör till historien vilket också innebär mindre stress för trafikavdelningen.

En annan fördel med intelligent optimering är att trafikledare kan ägna mer tid åt planeringsprocessen, och i synnerhet optimering av insamlingsrutter, vilket Natasjas förklaring vittnar om. ”Dessutom kan planeringsprocessen påskyndas, vilket ger mer tid för annat arbete, såsom funktionell hantering av programvaran. Varför inte undersöka om vi skulle kunna uppnå ännu bättre resultat med en justering av vissa parametrar? Trafikledningen får tid att fundera på sådant.”

Fullare behållare och färre insamlingsresor

För Omrin har AMCS intelligenta optimering främst bidragit till en effektivare avfallsinsamling, förklarar Natasja. ”Till exempel tömmer vi inte underjordsbehållarna lika ofta som tidigare. Fyllnadsnivån i avfallsbehållarna har ökat från 60 till 80 procent, vilket innebär en viktökning för det uppsamlade avfallet. Behållarnas genomsnittliga avfallsvikt brukade ligga på omkring 260 kilo. Efter genomförandet av AMCS intelligenta optimering ökade vikten till 300 kilo per behållare.”

Det betyder att dynamisk planering sparar in på ett stort antal resor och att våra fordon kan användas på annat håll. ”Det är viktigt, säger hon. ”Om antalet underjordsbehållare ökar, kan vi tömma dem med vår befintliga flotta. Tidigare behövde vi alla våra fordon. Antalet körda mil och vårt koldioxidutsläpp har också minskats. Det är också viktigt för oss på Omrin eftersom vi vill bidra till ett hållbart samhälle och en cirkulär ekonomi.” Omrin var Nederländernas mest hållbara företag år 2019 och det vill vi inte ändra på. En annan positiv effekt av intelligent optimering är att mindre skräp dumpas vid sidan av behållarna. Men det är inte säkert att detta endast beror på ruttoptimering, vi har även kört en kampanj för att få stopp på det.”

Framtida utmaningar

Inom de närmaste åren planerar Omrin att öka antalet underjordsbehållare i operationsområdet och använda sig av ruttoptimering för tömning. ”Det är en utmaning”, säger Natasja. ”För varje ny behållare behöver vi försäkra oss om att vi har en säker grund att stå på och möjligheten att bygga upp historisk data. Till exempel måste vi räkna ut hur många gånger tunnans lucka kan öppnas innan underjordsbehållaren blir full. När vi för vidare informationen till AMCS mjukvarusystem, räknar det ut ett optimalt insamlingsschema och gör en passande ruttplanering. Det tar även hänsyn till ”brådskande” behållare, som måste tömmas så fort som möjligt och ”kan göra” behållare, som vi kan tömma om schemat tillåter.”

Vid ruttoptimering är mjukvarans inbyggda “i fall att” scenarier också viktiga. ”Dessa används för att kunna schemalägga extra insamlingsstopp”, säger Natasja. ”Detta blir aktuellt under tider när vi kan förvänta oss att våra underjordsbehållare är extra fulla, som till exempel annandag påsk. Med AMCS kan vi flytta insamlingar så att några sker under fredag eller lördag före påsk och andra på tisdagen efter. Tidigare skedde all extra insamling på lördagar. Detta skapade en extra belastning för både trafikledare och förare. AMCS ger oss en klar översikt och minskar stressen bland trafikledare. En klar förbättring jämfört med det gamla systemet.”

Effektiv avfallsinsamling ökar fyllnadsnivåer och insamlingsvikt

AMCS intelligenta optimering har lett till betydande vinster för Omrin. Dynamisk planering och ruttoptimering har gjort insamlingen mer effektiv och ökat fyllnadsnivån på tunnorna från 60 till 80 procent, medan genomsnittsvikten för insamlat avfall ökat från 260 till 300 kilo per behållare. Dessutom kan planeringsprocessen kortas ned, vilket ger mer tid för andra aktiviteter, såsom den funktionella hanteringen av programvaran. Genom justerade parametrar går det att uppnå ännu bättre insamlingsresultat. Dessutom kan man med dynamisk planering skära ned på ett stort antal resor, vilket minskar körsträckan och koldioxidutsläppen, på så vis hjälper AMCS intelligenta optimering Omrin att uppnå sina hållbara mål och stöttar företagets åtaganden med att bygga upp en cirkulär ekonomi.

Passion för slutna kretslopp

Omrin är frisiska för ”kretslopp”, och anger bolagets passion för att sluta återvinningscirklar. De använder smarta separationstekniker och högteknologiska kraftverk för detta ändamål. Ett exempel är biogasverket i Heerenveen, som levererar 1 miljon kubikmeter biogas till 10 000 hushåll från företagets egna fordon. Över 70 procent av det insamlade avfallet används för återvinning – rikstäckande är denna siffra cirka 50 procent.