Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
cement truck.jpg

29 maj 2020

Smart optimering ger cementproducenter såväl smidighet som effektivitet

AMCS Intelligent optimering minskar kostnaderna och förbättrar kundservicen

Minska kostnaderna och samtidigt som du förbättrar kundservicen. Detta verkar vara en utmaning, men med användningen av “state of the art”-teknik är det faktiskt lättare än väntat. AMCS Intelligent optimering använder smarta algoritmer för att beräkna enorma mängder data med blixtens hastighet, vilket gör det möjligt för företag att i realtid effektivt planera rutter. Detta framgår av flera praktiska exempel från cementindustrin. De visar att cementföretag med smart optimering kan centralisera planering och skapa en stressfri arbetsmiljö. Dessutom behöver de färre fordon för samma distributionsrutter och med det så minskar de miljöpåverkan och bidrar till en hållbar utveckling.

Systemet beräknar vilken anläggning som är den effektivaste att leverera från

Tiotals fordon och ett stort team av planerare. För cementproducenter som främst hanterar orderläggning och planering manuellt är detta en igenkännbar situation. Detta kan ofta leda till onödigt höga transportkostnader. För att genomföra en kostnadsminskningsprocess är det av yttersta vikt att företag kan fortsätta att erbjuda sina kunder samma höga servicenivå. Speciellt eftersom cement levereras enligt “just in time”-principen. Därför är leveransprecision och effektiv hantering av brådskande order avgörande. Lösningen på denna utmaning är AMCS Intelligent optimering, en standardlösning för ruttplanering, transportoptimering och utläggande av rutter, allt i realtid.

Det kraftfulla och användarvänliga systemet hjälper företag att uppnå smidighet och effektivitet i mycket krävande och dynamiska planeringsmiljöer. Med detta blir det möjligt för cementindustrin att sänka driftskostnaderna, förbättra nivån på kundservicen och frigöra resurser på planeringsavdelningen. Med detta stärker systemet kundservicen. Så snart en order tas emot, beräknar systemet omedelbart vilken anläggning det blir billigast att leverera från. Med utbytet av data i realtid får planeringsmotorn med en gång kännedom om positioner och kvalifikationer för alla fordon och dessas avstånd till anläggningarna. Som ett resultat av detta kan planeraren lätt välja den optimala bilen för orderhanteringen.

En effektiv, centraliserad planering för flera regioner

Den dagliga planeringen startar, när systemet automatiskt genererar basplanen för nästa dags rutter. Eftersom den automatiska planeringsfunktionen är otroligt snabb, finns det på nolltid en komplett översikt över planen. Därefter optimeras planerarens nya och sista minuten-ordrar. Detta eliminerar sena eller glömda leveranser. AMCS Intelligent optimering ger cementindustrin möjlighet till en ny distributionsstruktur. Till exempel kan användningen sudda ut gränserna mellan de tidigare uppdelade regionerna med en enda centraliserad planeringsorganisation som täcker allt.

Detta ger transparens mellan regionerna och gör det även möjligt att planera tvärs över distrikt samtidigt som den fullständiga översikten över alla beställningar och leveranser bibehålls. Fordon är inte längre strikt knutna till en och samma anläggning för varje hämtning utan kan röra sig fritt mellan dem för snabbaste och effektivaste rutt. Tack vare “end to end”-integration skickas både planerings- och distributionsordrar automatiskt till lokala anläggningar. Cementföretag kan också arbeta med orderingången i tidsluckor i stället för att låsa planen. Planerna kan sedan ändras utifrån de senaste data och beslut kan fördröjas så länge som möjligt, till exempel för att boka en sista minuten-order. Detta skapar en mycket mer flexibel distribution och en mer kundvänlig drift.

En av de andra stora fördelarna med AMCS Intelligent optimering och centralisering av planeringen är att det skapar en stressfri arbetsmiljö och en minskning både av körtid och antalet körda kilometer. Dessutom krävs det mindre personal för att utföra samma mängd arbete. Andra viktiga fördelar är en minskning av ”tomkörningar”, upplösande av fixerade planeringsregioner, automatiska varningar och kortare svarstider.

”Slutligen sparar denna lösning alla operativa data, så att vi kan exportera det aktuella fordonets körsträckor och körtider. Dessa exakta uppgifter gör det möjligt för oss att betala våra entreprenörer korrekt. Införandet av planeringsverktyget har varit en positiv och njutbar upplevelse, men det har också inneburit en rejäl omläggning”, säger Aalborg Portland, en av de cementproducenter som har använt AMCS Intelligent optimering i många år nu. ”Vi har gått från en manuell, regionalt uppdelad planeringsprocess till att idag hantera allt centralt med användning av mer automatiserade processer. Lösningen är mycket pålitlig och den har en enormt positiv effekt på verksamheten. Vi har verkligen fått ett mycket kraftfullt och stabilt planeringsverktyg.”