Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Veolia photo credits.jpg

06 apr 2020

Pilotprojekt: Förare hos Veolia Tyskland provar digital navigering för rutt och reseplanering

Förare som hanterar insamling av papper och kartong uppskattar det mobila systemet

Nu finns de erfarna förarnas kunskap om de mest effektiva rutterna tillgänglig digitalt för alla kollegor. ”För Veolia Tyskland är detta en av de största fördelarna med guidad navigering”, säger Malte Zinke, logistisk projektledare som på uppdrag av Veolia Tyskland övervakar ett nyligen påbörjat pilotprojekt med AMCS-guidning och -navigering i Coburg-området. Vi har bett honom svara på några frågor och förklara varför Veolia Tyskland bestämde sig för att starta pilotprojektet med AMCS:s guidade navigering, samt berätta vilka han anser vara de främsta fördelarna med det mobila systemet.

 

  • Veolia Tyskland startade ett pilotprojekt med guidad navigering för insamling av papper och kartong
  • Erfarna förares kunskap om hur rutter bör köras gjordes tillgänglig digitalt för alla förare
  • Förarna önskar att denna funktion hade funnits tillgänglig tidigare
  • Veolia Tyskland beräknar minska tiden för insamling/sophämtning med 10 till 15 procent
  • Guidad navigering bidrar till en ökad kundservice
  • Veolia Tyskland kan nu ständigt förbättra sin kapacitet för hämtning och insamling
  • En annan fördel är att det lättare går att försäkra överensstämmelser och att nödvändig information snabbt kan överföras till kommunala bolag för avfallshantering, (Öffentlich-Rechtlicher Entsorgungsträger) 

Hur många uppsamlingsfordon är utrustade med AMCS:s guidade navigering?
Detta är ett pilotprojekt för guidad navigering i Coburg-distriktet med navigering från dörr till dörr för insamling av papper och kartong. Några enstaka bilar och förare har valts ut för projektet. Om resultaten blir tillfredsställande kommer projektet att utökas till alla fordon i distriktet.

Hur hanterade Veolia sin insamlingsprocess utan guidad navigering?
Till att börja med planerades rutterna strategiskt och sedan noterades insamlingsdagarna för de enskilda kommunerna i en avfallskalender. Förare och lastare tilldelades lediga fordon utifrån detta schema. Med den erfarenhet förarna besitter kan de rutterna utantill. En av nackdelarna med detta system är att föraren endast kan köra vissa rutter och det gör avfallsinsamlingen oflexibel. I händelse av sjukdom eller semester måste mindre erfarna förare sättas in och förses med nödvändig information för att kunna utföra arbetet, det vill säga kartor och rutt-information.

Varför valde Veolia guidad navigering?
Med guidad navigering hoppas vi att rutt-kunskapen och erfarenheten från de förare som tjänstgjort under lång tid kommer att digitaliseras och alltid kunna finnas tillgänglig för alla förare, även de oerfarna. På detta sätt kan vi se till att våra kunder får bästa möjliga service och att insamlingsprocessen hela tiden förbättras. 

Hur har förarna reagerat på guidad navigering?
Förarna önskade faktiskt att denna funktion hade funnits tillgänglig tidigare. Dessutom bidrar guidad navigering till en säkrare arbetsmiljö för förarna. Förarens information är inte längre en karta och en lista med gatunamn, utan ett röstmeddelande, vilket i min mening ökar förarnas säkerhet oerhört eftersom de kan behålla båda händerna på ratten, hela tiden. 

Vilka är resultaten så här långt?
Vi beräknar spara cirka 10 till 15 procent av förarnas tid när oerfarna förare använder guidad navigering. Om fel inträffar under utförandet av sophämtningen, kan förarna nu förlita sig på den information de får digitalt. För övriga rutter, kan vi behålla samma kundservicenivå. 

Hur bidrar detta till att förbättra medborgarnas service?
Guidad navigering minskar risken för misstag, som exempelvis missade soptunnor, vilket leder till minskade klagomål från kunder. Utöver detta gör guidad navigering det möjligt att svara på kundfrågor så som varför en soptunna på en viss adress inte har tömts och när soptunnan tömdes sist. Denna relevanta funktion innebär för oss ett mervärde för ÖRE (Öffentlich-Rechtlicher Entsorgungsträger, Offentlig avfallshanteringsbyrå). Om vi får frågor om när våra fordon har varit på en viss gata eller en viss adress för tömning, kan vi snabbt informera om detta och frågor kan hanteras snabbt och tydligt. Detta kräver inte ens något identifieringssystem för att bevisa besökshistorik, när det finns särskilda krav för detta.

Hur bidrar guidad navigering till Veolias hantering av förare?
AMCS:s guidade navigering bidrar till en rad fördelar för Veolias hantering av sina förare. Exempelvis krävs mindre tid till förarnas utbildning när kunskap om rutter delas mellan förare i en digital plattform och kvaliteten på servicen förbättras när inga soptunnor glöms bort eller missas. Dessutom ökar guidad navigering säkerheten med hjälp av i förväg planerade rutter som gynnar både allmänhetens och förarens säkerhet och därmed den totala trafiksäkerheten.

Veolia är känt över hela världen för hantering av fast eller flytande icke-farligt eller farligt avfall. Företaget är involverat i hela avfallets kretslopp, från insamling till sortering och återvinning, och återvunna resurser är deras prioritet. Som en aktör inom den cirkulära ekonomin utvecklar Veolia innovativa lösningar för att öka återvinning och omvandla avfall till energi.