Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-165089768.jpg

05 mar 2020

Optimeringsprogram för dynamisk distribution av färdigblandad betong

Rutt- och verksamhetsoptimering

Punktliga leveranser med färdigblandad betong inom extremt korta tidsspann. Ordrar för byggarbetsplatser måste uppfylla höga krav. En optimerad orderplanering och leveransrutt är avgörande inom denna bransch med sina utmärkande krav i förhållande till färdigblandad betong. AMCS toppmoderna transportoptimeringssystem är utrustat med ett antal specialfunktioner för olika typer av byggnadsmaterial såsom färdigblandad betong, cement, aggregat, prefabricering, metallprodukter och andra byggmaterial.

Dynamisk planering, distribution och utförande
Färdigblandad betong tillverkas i en betongfabrik enligt en fast utvecklad blandningsdesign. En punktlig leverans är avgörande för att säkerställa ett kontinuerligt arbete på byggarbetsplatsen. Därför är det av yttersta vikt att planera ordrar enligt efterfrågan. En försenad frakt, försenar inte bara arbetet, utan försämrar även betongens kvalitet om det går för lång tid mellan det som redan lossats och nästa leverans.

Transport av färdigblandad betong är i sig mycket dynamisk och måste möta många krav utöver de extremt begränsade tidsramarna för leveranser. Livslängden för färdigblandad betong är kort och beställningar kan ändras mellan 2–20 gånger innan leverans. Dessutom måste leveranserna anlända i en konstant rytm med få, och om möjligt inga avvikelser beträffande leveranstid. Organisatoriskt sett måste planeringen kunna hantera ett stort antal möjliga kombinationer av både fabriker och lastbilar i olika storlekar och på olika platser. Och om en lastbil eller en roter plötsligt går sönder, måste detta kommuniceras i realtid och ersättas med en omedelbar ad hoc-order, annars riskerar hela beställningen med färdig betong att gå till spillo. Möjligheten att övervaka lastbilar och fabriker i realtid ökar utsikterna för dynamisk optimering vid oförutsedda händelser och garanterar ett smidigare genomförande.

Smart programvara för intelligent optimering
Internationellt ledande betongföretag kan möta dessa utmaningar med intelligenta optimeringslösningar anpassade för branschen, AMCS Concrete Planner är en sådan. Den har inspirerats och designats utefter världens bäst utövade processer. Intelligent optimering från AMCS innehåller dynamisk, löpande och realtidsoptimerad leverans, stödplanering för oväntade händelser och omoptimering.

IT-infrastrukturen levereras som ett komplett fleranvändarsystem, en företagslösning med integrerat realtidssystem. Utöver detta har mjukvarulösningen en välförsedd funktion för färdigblandad betong som ger betongföretag möjligheten att uppnå en jämn pumpning av färdigblandad betong och utan avbrott som riskerar kvaliteten på den levererade produkten. Ett system som innebär mindre risker och större marginaler.

Utförande i realtid och omoptimering allteftersom order justeras
En order på 100 kubikmeter färdigblandad betong och en maximal lastkapacitet om 10 kubikmeter? Inga problem. Ordern kommer automatiskt att delas upp i 10 lastbilar som levererar och pumpar ut den färdigblandade betongen enligt ett i förväg angivet intervall. Det här är bara en av alla industrirelaterade funktioner för planering av ordrar med färdig betong och intelligent optimering. Concrete Planner-lösningen från AMCS erbjuder flera planeringsalternativ, såsom fabriksöversikt och fordonsuppdelning, recept och produktionsplats, produktionsmöjligheter och identifiering av kommande laster för kvalitetskontroll. På så vis försäkrar programvarulösningen med intelligent optimering en stadig ström av leveranser, oavsett storlek.

Dessutom erbjuder systemet utförande i realtid och omoptimering baserad på orderjustering, brådskande ordrar och realtids-kommunikation med GPS-spårare, ett mobilt “i hytten-system”, samt annan fordonsutrustning och status för produktionssystem.

Potentiella fördelar med optimerad planering för färdigblandad betong och distribution
Det avancerade IT-systemet ger företag möjlighet att förbättra sin effektivitet avsevärt och uppnå stora besparingar i transportkostnader. Lösningen kan till exempel öka antalet levererade laster per fordon med 15–25 % och minska tiden för planering och schemaläggning med 30–75 %.

Stressfri planering och ordermottagning kan även öka trivseln för medarbetarna och förbättra deras arbetsmiljö betydligt. Utöver detta kommer kundservicen att förbättras anmärkningsvärt, liksom möjligheten att hantera snäva tidsramar.

Unicon vittnar om fördelarna
Unicon är en del av Aalborg Portland Group, ett dotterbolag till italienska Cementir Holding, och är ledande inom färdigblandad betong i Skandinavien med omkring 80 anläggningar. AMCS intelligenta optimering möjliggör snabb, flexibel och effektiv hantering av stora ordervolymer som ofta innebär ett stort antal modifikationer och många svårigheter. Dessutom ger optimeringen en korrekt översikt över lastbilar och blandningsresurser, trots det stora antalet inblandade resurser.

Som väsentliga fördelar kan nämnas att antalet leveranser per lastbil och per dag ökat med 20–25 %, en minskning i personal med 33 % för hantering av ordermottagning och planering, en komplett hantering av levererade tjänster kontra kostnader, och en ökning av intäkterna med 1–5 % tack vare exaktare debitering för väntetid. Samtidigt har de interna målen (KPI: nyckeltal) avseende punktliga leveranser kunnat säkerställas och därmed visas en ökning i kundnöjdheten.