Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
AES helper with bins and truck

01 maj 2020

Optimering av stamrutter ger 10 till 20 procent i besparing för avfallsinsamling

AMCS Route Planner möjliggör fler ordrar med samma resurser

Rutt- och verksamhetsoptimering

Insamlingsrutter för hushålls- och företagsavfall kan planeras mellan 10 och 20 procent effektivare. Detta framgår tydligt i olika fallstudier från Sverige, Irland och Belgien. Det positiva resultatet uppnås genom optimerade stamrutter med hjälp av AMCS ruttplanerare och leder både till kostnadsbesparingar och utförande av fler ordrar, men utan att utöka resursbehovet. Utöver detta, bidrar ruttoptimering till förbättrad kundservice i och med att kunderna erhåller mer detaljerad information. Dessutom har det en positiv effekt på omsättningen eftersom alla nya kunder kan schemaläggas effektivt över befintliga rutter.

  • AMCS ruttplanerare har förmågan att planera tusentals ordrar i en ny stamrutt för insamling av både hushålls- och företagsavfall
  • Det smarta optimeringsprogrammet kan hantera extrema datavolymer för intensiv planering och är anpassat för många avfallsspecifika behov
  • Planeringsfunktionen innehåller exempelvis en periodisk stamruttsoptimering med möjlighet till säsongsplanering
  • Ruttplaneraren lägger till nya kunder på de effektivaste platserna inom de befintliga stamrutterna
  • Lösningen har visat sig öka lönsamhet och förbättra kundservice, exempelvis minskade kostnaderna för AES Irland med 15 procent
  • Andra exempel på effektivitetsförbättringar kan observeras i en ökning på mellan 5 till 10 procent för tömda tunnor per timme hos SITA Belgien och en minskning med 10 procent för antalet körda rutter hos Ragn-Sells i Sverige

Imponerande och toppmodern stamruttsoptimering 

Verktyget ger möjligheten att planera tusentals ordrar i en ny stamrutt, och kan samtidigt hantera extrema datamängder för högintensiv planering samt många specifika krav för avfallsplanering. AMCS ruttplanerare är ett imponerande och toppmodernt optimeringssystem för insamling av både hushålls- och företagsavfall. Algoritmerna som utför ruttoptimeringen är specifikt skräddarsydda för avfallsbranschen.

Det smarta optimeringsprogrammet erbjuder företag en rad olika planeringsfunktioner, som exempelvis möjligheten att utföra periodisk stamruttsoptimering med olika säsongsplaner och effektivt lägga in nya kunder i befintliga stamplaner samt sekvensoptimering och geokodning. Andra nämnvärda funktioner är orderprissättning och tidsindelning för ordrar samt planering baserad på fasta insamlingsmönster med möjligheten att flytta scheman mellan olika dagar.

Smarta optimeringsprogram ökar effektiviteten

Med sitt omfattande funktionspaket bidrar optimeringslösningen till ökad effektivitet genom periodisk stamruttsoptimering och optimal hantering av kundomsättning. Programmet förvandlar hanteringen av svåra och komplexa affärsregler och stora datamängder till en konkurrenskraftig fördel. Företagen kommer att uppnå värdefull processoptimering och standardisering.

Med AMCS ruttplanerare gynnas företag inom avfallsinsamling även av andra fördelar, såsom en minskning på mellan 5 och 25 procent i antalet fordon och/eller förarskiften, och en minskning på mellan 5 och 30 procent i fråga om körsträcka, körtid och koldioxidutsläpp samt en minskning på mellan 25 och 90 procent när det kommer till planeringstid för varje ruttoptimering. Bland aktuella exempel på effektivitetsförbättringar hos företag finns SITA Belgien med en ökning på mellan 5 och 10 procent i fråga om antalet tömda tunnor per timme och Ragn-Sells i Sverige med en minskning på omkring 10 procent för antalet körda rutter och AES Irland med en kostnadsminskning på 15 procent för varje lyft.

Case AES Irland

AES Irland använder ruttplaneraren för att optimera stamrutter för insamling av både hushålls och företagsavfall. Den ledande leverantören av avfallshantering och återvinningstjänster på Irland hade aldrig tidigare arbetat med att skapa nya stamrutter, förklarar Darren Sadler, transport & logistikchef på AES. ”Rutterna planerades av förarna själva, enligt deras lokala kännedom. Följaktligen var rutterna ganska ineffektiva och svåra att genomföra för temporära förare som ofta missade soptunnor.”

Enligt honom var optimeringen av trafikdagar avgörande för att uppnå bra resultat, och lära sig av misstag. ”Systemet har förbättrat lönsamheten och kundservicen markant”, säger Sadler. ”Detta resulterade inte bara i en kostnadsminskning på cirka 15 procent per insamlad tunna, men också i en fullständig eliminering av extrarutter för insamling av missade soptunnor, vilka omfattar de mest kostsamma rutterna. Eftersom antalet missade soptunnor har minskat, har dessutom kundservicen förbättrats med AMCS ruttplanering. Enligt fallstudien kan AES nu även ta sig an ett stort antal nya kunder med sina befintliga fordon och utan ytterligare investeringar i varken fordon eller arbetskraft som planerare eller förare.

AMCS Platform

AMCS ruttplanerare är en del av AMCS intelligenta optimeringslösning, och är en av totalt sex lösningar från AMCS plattform. AMCS plattform har en fullt integrerad och komplett portfölj med lösningar för hanteringen av hela avfalls- och återvinningscykeln. Lösningarna innehåller företagsledning, intelligent optimering, mobil arbetskraft, fordonsteknologi, digitalt engagemang och AMCS analys. Dessa branschspecifika lösningar har utvecklats för att stödja AMCS plattformsstrategi med fokus på intäktstillväxt, marginalökning, operativ effektivitet och hållbarhet. AMCS lever upp till orden och med ett produkt- och utvecklingsteam på cirka 200 personer investeras för närvarande omkring 20 procent av den totala omsättningen på produktutveckling.