Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Mynewsdesk1.jpg

25 feb 2019

Kan man kapitalisera på jordklotets intressen?

När tillväxt och miljövänlighet går hand in hand

Lasse Jiborn - Commercial Director of Intelligent Optimisation

Rutt- och verksamhetsoptimering Teknik

Vill Du stå i spetsen och leda en verksamhet, som använder och återanvänder resurser mer effektivt – och samtidigt uppnår nya tillväxtmål? Det finns det väl ingen som kan säga nej till. Men hur kan man då få jordens glädjebarometer att stiga i takt med siffrorna i botten på resultaträkningen?

Vi vet att vi måste värna om vårt jordklot, och begrepp som cirkulär ekonomi försöker fläta samman ekonomicefens och miljökämpens dagordningar. Det blir dock strax väldigt grumliga vatten när man beaktar alla  detaljer, nyancer - och inte minst möjligheter till konkreta handlingar – det blir svårt att få överblick.

Men faktum är, att omställningen till en cirkulär ekonomi ger utrymme för stora vinster för både miljö och ekonomi, men det är ofta långt från tanke till handling. Därför finns det behov för mer klarhet och genomsiktlighet i förhållande till möjligheterna för att optimera en produkt eller en service, där den cirkulära ekonomin bidrar till ökat sparande och samtidigt större miiljöhänsyn!

Oavsett om man är en privat verksamhet, en offentlig instans eller en enskild medborgare kan det verka som komplexa och oöverskådliga beslutsprocesser, som kopplar samman ambitioner om större miljöhänsyn med tillgängliga lösningar på marknaden. Ett bra ställe att börja på är därför vårt avfall och den ruttplanering som avfallshanteringen omfattar.

När skräp är mest skit...

En av våra största globala utmaningar idag är mängden av avfall. Vi producerar nämligen alldeles för mycket avfall idag, och mängden avfall kommer explodera världen över i kommande år. Enligt Världsbanken producerar världens städer mer än 2 miljarder ton avfall varje år. Det talet förväntas stiga till 3.4 miljarder ton innan 2050. 3.4 miljarder ton! Ett alarmerande tal som på allvar ställer nya krav på köp-slit och släng kulturen på ena sidan och ett stängt eko-system där inget går till spillo på andra sidan. Det är i denna ekvation som cirkulär ekonomi måste bli en gyllene medelväg, där både miljöhänsyn och hänsyn till tillväxt måste tillgodoses.

Ruttoptimering är ett konkret och dokumenterat verktyg med värdeskapande resultat, som kan tillfredställa både ekonomichefens mål såväl som företagets sociala ansvarsambitioner. Med den rätta digitala lösningen är det möjligt att hjälpa företag inom transport med en betydlig besparning som samtidigt gynnar miljön -  och i förlängningen oss alla!

Logiken bakom bättre logistik

Genom att optimera logistiken kan bolag reducera antalet kilometer de kör. Det finns exempel på upp till 25% reduktion i CO2 utsläpp samt körtid. Hos AMCS har vi utvecklat ett unikt ruttoptimeringssystem, utrustat med effektiva optimeringsalgoritmer, där systemet kan matcha kraven från olika industrier – oavsett om det avser distribution, hämtning, insamling eller en kombination av dessa. Smartare rutter med färre bilar på vägarna ger lägre CO2-utsläpp, mindre administration och mindre körtid, win-win-win. Och med intelligenta IT-lösningar är det alla verksamheter med komponenter inom transport och logistik som kan uppnå de uppenbara fördelarna med cirkulär ekonomi –med förbättrad kundservice och större leveransprecision som positiva sideffekter.

Cirkulär ekonomi i samband med transport och ruttoptimering är således en hållbar ekonomisk modell, som ger märkbara effektivitetsfördelar samtidigt som företagets sociala ansvarsmål tillgodoses. Genom att använda vår uppfinningsrikedom och våra digitala färdigheter till att utveckla nya affärsmodeller, kan vi skapa ett resultat som är hållbart både för miljön och för ekonomin.

Begär en demo