Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-157594438 edit.jpg

17 apr 2020

Intelligent optimering gör avfallsinsamlingen smidigare

Optimera statiska rutter och dynamiska order för bättre marginaler

Vi lever i en snabbt föränderlig värld där kunder förväntar sig en tillmötesgående och användarvänlig självbetjäning dygnet runt, vilket kräver full operativ insikt och smidighet. Företag som inte hänger med riskerar stora förluster och att skada sin organisation. AMCS Intelligent Optimisation stödjer därför avfalls- och återvinningsföretag med en smidig optimeringsplattform för planering och optimering av statiska insamlingsrutter och dynamiska order. 

  • Intelligent optimering ger avfalls- och återvinningsföretag en möjlighet att optimera varje rutt 
  • Dynamisk schemaläggning minskar antalet rutter och antalet fordon som måste tas i anspråk 
  • Lösningen har en positiv inverkan på miljön, då den minskar rutter och koldioxidutsläpp på mellan 5 och 25 %  
  • Rejäl minskning av planerings- och administrationstid på mellan 25 och 75 %, vilket minskar kostnaderna med 10 till 15 %  
  • 5 till 15 % färre fordon behövs för att serva kunderna
  • En realtids översikt över verksamheten bidrar till en smidigare verksamhet och förbättrar kundservice

Branschutmaningar och det komplicerade arbetet med att planera order
Unik på sitt eget sätt. Kort sagt sammanfattar detta avfallsbranschen i fråga om dess komplexitet inom logistik och transport. Det finns flera skäl till varför det är så komplicerat, bland annat för att det finns så många avfallstyper med olika egenskaper, olika containertyper, olika jobbtyper och att det finns så många olika sätt att organisera dem på. Dessutom handlar det om ett stort antal order som måste planeras samtidigt och inom samma tidsplan; och om orderns utförande förändras då måste den omplaneras.

Detta slutar ofta med manuella, fysiska och stela affärsprocesser med bristande insyn. Därför blir det svårt med en smidig och effektiv verksamhet med lågt utnyttjande av resurser och fordon. En oönskad bieffekt som detta kan leda till är låga marginaler och svag lönsamhet på grund av ineffektivitet och mycket dålig kostnads- och marginalinsikt över hela verksamheten och på kundnivå. Dessutom blir det svårt att uppfylla kundernas förväntningar, vilket ofta resulterar i dålig kundservice.

Intelligent ruttoptimering ger stöd till komplexa branschspecifika krav
Med AMCS Intelligent Optimisation får avfalls- och återvinningsföretag ett verktyg för att smidigt ta sig an denna komplexitet. Denna smarta programvara digitaliserar och automatiserar hela orderplanerings- och leveransprocessen och stöder avancerade och komplexa branschspecifika krav för ruttplanering. AMCS Intelligent Optimisation omfattar alla tänkbara aspekter av avfalls- och återvinningsplanering såsom ruttoptimering för hushålls- och kommersiellt avfall, automatiserade huvudrutter för hantering av centrala kunder och ruttoptimering för att hoppa över och rolling off-transport.

Detta uppnås genom en intelligent optimeringsalgoritm baserad på meta-heuristik, byggd för att hantera reella utmaningar inom avfallsbranschen. Därför har algoritmen konfigurerats för att kombinera minskad körsträcka, tid och kostnader med höga kvalitetsval för rutt och kundservice. AMCS Intelligent Optimisation ger insikt i orderplanering, utförande och prestation och skapar en överblick över serviceinformation i realtid och analyser till organisationen och beslutsfattare.    

En smidig organisation uppfyller kundernas krav
AMCS Intelligent Optimisation är en unik dynamisk planeringsplattform som ger full operativ insikt och smidighet. Exempelvis genom att slå ihop drift och optimering i en och samma process. När man om-optimerar sker detta omgående i verksamheten och ger en exakt plan gentemot faktiskt utfall och precis rapportering. Detta resulterar i en verksamhet med total insyn och möjligheten att agera i realtid vilket ger bästa möjliga kundservice utan höjda kostnader eller priser.

Verkliga utmaningar som överlappande tidsspann och fordonskapacitet ger avfalls- och återvinningsföretag möjligheten att agera i realtid och fortlöpande utföra om-optimering av planering och rutter. På så sätt kan det utlovade tidsspannet säkerställa rätt resurser till jobbet och förbereda för omgående rutt- och tidstilldelning samtidigt som kunden beställer.

Bättre effektivitet, lägre kostnader och minskade risker för säkerhet
Med AMCS Intelligent Optimisation kan avfalls- och återvinningsföretag ta del av en rad fördelar som uppdaterad serviceinformation och en total överblick över insamlingen under utförandet av order. Detta skapar enorm effektivitet inom verksamheten genom effektivisering och optimering av avfallsinsamlingsprocessen. Som ett resultat kommer antalet genomförda transporter och order per rutt och tidplan att öka, vilket hjälper företagen med att förbättra sina marginaler och minska rutt- och orderhanteringskostnader. 

Det dynamiska planeringssystemet förbättrar även marginalerna när de minskar kostnaderna för extratransporter till följd av missade soptunnor, samtidigt som det tillför minskad stress och tidsplanering för kundservice eftersom det ständigt finns tillgång till aktuell information. Med integrerad navigeringen som en del av AMCS Mobile, blir det även möjligt att snabbare introducera nya förare och förenkla deras jobb då de guidas genom rutten och genom alla stopp. Eftersom det dynamiska planeringssystemet beräknar den effektivaste rutten och beaktar trafiksäkerheten ökar även säkerheten för förare. 

Bistår verksamhetens drivkrafter inom avfalls- och återvinningsbranschen
Tack vare det starka fokuset på dynamisk planering bidrar AMCS Intelligent Optimisation väsentligt till drivkrafter för verksamheten inom avfalls- och återvinningsbranschen. När det kommer till kostnader leder intelligent optimering till en besparing på 10–15 %, och 5–15 % färre fordon behövs för att utföra samma rutter. Utöver detta tillkommer en tidsminskning på 25 till 75 % för planering och administration, en minskning av koldioxidutsläpp på 5 till 25 %, en minskad körsträcka och körtid, samt en väsentligt förbättrad kundservice och punktlighet. 

Dessa positiva affärsresultat har redan konstaterats i praktiken, till exempel: 

  • AES, Ireland: ökade antalet hämtningar per rutt-timme med 15 % Suez, Benelux: ökade antalet hämtningar per rutt-timme med 5 till 10 % 
  • Twente Milieu, Nederländerna: ökade antalet hämtningar per rutt-timme med 20 till 25 % 
  • Saver, Nederländerna: ökade antalet hämtningar per rutt-timme med: 15 till 25 % 

AMCS Platform
AMCS Platform erbjuder en fullt integrerad, komplett och obruten portfölj med lösningar för att hantera avfalls- och återvinnings-cykeln. Bland lösningarna ingår Enterprise Management, Intelligent Optimisation, Mobile Workforce, Vehicle Technology, Digital Engagement och AMCS Analytics. Dessa branschspecifika lösningar har utvecklats för att stödja AMCS Plattformsstrategi med fokus på intäktstillväxt, marginalökning, operativ effektivitet och hållbarhet. AMCS lever upp till sina ord, med ett produkt och utvecklingsteam på cirka 200 personer, investeras för närvarande cirka 20 % av den totala omsättningen i produktutveckling.