Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-1040928002.jpg

21 apr 2020

Hur jonglerar man med 30-tons betongbilar?

AMCS Intelligenta optimering möjliggör punktliga leveranser av färdigblandad betong

Rutt- och verksamhetsoptimering

Hur levererar man 3 827 kubikmeter färdig betong “i tid” till det nya Niels Bohr-institutet i Köpenhamn? Jo, med en serie 30 tons-bilar som anländer och lossar betong i sekvenser vilket säkrar punktliga leveranser och kontinuitet på byggarbetsplatsen. ”Den färdiga betongen kom från 3 olika produktionsanläggningar i Danmark och transporterades i 22 lastbilar inom det otroliga tidsspannet på 33 timmar”, berättar David Hansen, produktingenjör på AMCS. ”Det komplexa leveransschemat förverkligades med hjälp av toppmodern intelligent optimering, en smart programvara som möjliggör realtidsplanering och optimering av transportrutter och som dessutom kan hantera omplanering och omoptimering vilket garanterar punktliga leveranser under hela byggprocessen."

Komplex planering och utmaningar inom optimering

Färdigblandad betong innebär en utmaning utöver det vanliga, så mycket står klart efter Hansens berättelse. ”För att undvika problem vid gjutning av betong, krävs det att betongen fylls på i ett kontinuerligt flöde utan avbrott”, säger han. Han menar att komplexiteten med det kontinuerliga flödet beror på flera faktorer.

”En är det stora antalet lastbilar som transporterar den färdiga betongen från kanske två och ibland flera anläggningar. Och samtidigt som andra kunder inväntar sina leveranser från samma anläggningar. Andra faktorer som bidrar till komplexiteten är lastbilarnas storlek, vilken kan variera på upp emellan 6 och 16 kubikmeter samt tiden för avhällning som också varierar beroende på lastbilens och byggplatsens kapacitet. Dessutom behöver förare ta rast mellan de olika skiften och leveranserna, och trafikläget innebär alltid en osäkerhetsfaktor eftersom rusningstider kan åsamka långa transporttider.” 

Gör det lätt att omplanera och omoptimera transportrutter

Hansen förklarar hur AMCS intelligenta optimering hanterar den komplexa planeringen och transportfrågorna med det danska Niels Bohr-institutet som exempel och dess flytt till en ny anläggning. ”Den nya byggnaden behövde sitta på en enda betongplatta, för att undvika vibrationer för deras forskningsutrustning. För att hälla betongen på byggplatsen inom loppet av 33 timmar, levererades 3 827 kubikmeter färdigblandad betong från 3 olika anläggningar och med hela tjugotvå 30-tons lastbilar.” Med AMCS intelligenta optimeringsprogram kan planerarna följa orderns utförande i realtid och ta del av en mängd information, såsom Gantt-schema över den totala orderns planering och transportoptimering, vilken även följer ordrar som omplanerats och omoptimerats, vilket ofta är fallet med leveranser för färdig betong. ”Att behöva omplanera och omoptimera en order mer än 20 gånger med snäva tidsramar är snarare regel än undantag. Varje order visar sitt lastschema, när blandningen gjorts, när den färdigblandade betongen lastats och hällts av och när lasten är klar för fakturering.”

Smart programvara för orderplanering och ruttoptimering för över 20 lastbilar

Transport och leverans av färdigblandad betong är som att jonglera och Hansen avslutar intervjun likt en jonglör, med många bollar i luften. Om han kan fortsätta jonglera beror på antalet bollar, bollarnas storlek, hur fort bollarna förflyttar sig i luften och hur lång tid bollarna stannar i luften. Det samma gäller för färdigblandad betong”, drar Hansen som slutsats. ”Om producenten kan leverera alla laster punktligt och i en förutbestämd sekvens, beror på hur man jonglerar lastbilarna, deras kapacitet och med vilken hastighet lasten hälls av på plats. AMCS intelligenta optimeringsverktyg gör det möjligt för betongproducenter att jonglera dessa utmaningar automatiskt. Systemet sköter allt själv, intelligent, och med avsändaren som domare för jonglören. Med detta smarta planering- och optimeringsprogram kan betongproducenter förlita sig på en toppmodern lösning med vilken AMCS gång på gång kunnat bekräfta sin ledande ställning inom den internationella betongindustrin.”

Leave your contact details to start the download

Download Concrete Planner Brochure