Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-610775684 bewerkt.jpg

Med ruttoptimering minskar antalet fordon och/eller förarskift med 5–25 %

iStock-584204444 routing.jpg

Våra system är baserade på mer än 30 års erfarenhet och används av många branschledande företag.

Vad-händer-om-simuleringar

Vad-händer-om-simuleringar för analys, simulering och utvärdering av strategiska beslut avseende transport

Modulen AMCS Analysis kan användas för att utveckla vad-händer-om-scenarier. Det är ett mycket användbart verktyg vid analys, simulering och utvärdering av konsekvenser av möjliga ändringar av terminalstruktur/-placering, val av fordonstyper, indelning av områden i distrikt, ändringar av kundförhållanden, eller i samband med transportförhandlingar och anbud.

När ni analyserar er distributionsstruktur på en strategisk nivå måste ni besvara frågor som: Hur många terminaler ska vi ha och var ska de placeras? Ska vi lägga ut distributionen på entreprenad? Hur många fordon och vilka fordon behöver vi nästa år? Ska vi ompröva nuvarande kundservicenivå/servicenivåavtal för att sänka kostnader? Vad är kostnaden för antagande av/anbudsgivning på en ny kund? Begär vårt nuvarande åkeri ett rimligt pris?

AMCS Analysis är precis det verktyg ni behöver för att kunna besvara dessa frågor. Det utvärderar era långsiktiga resursbehov och konsekvenserna av strategiska beslut. Modulen kan utföra mycket avancerade beräkningar som baseras på olika faktorer och tillhandahåller nyckeltal för olika scenarier, vilket hjälper er att utvärdera strategiska scenarier och fatta det bästa beslutet.

Med AMCS Analysis är det möjligt att:

  • Simulera vad-händer-om-scenarier
  • Uppskatta långsiktigt resursbehov enligt den förväntade verksamhetsnivån
  • Beräkna och definiera den önskade servicenivån gentemot kunderna
  • Skapa rapporter med nyckeltal
  • Fastställa en budget för framtida perioder

AMCS Analysis är en värdefull del av AMCS planeringssystem men AMCS erbjuder också strategiska simuleringar på konsultbasis.

Begär en demo