Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-610775684 bewerkt.jpg

Med ruttoptimering minskar antalet fordon och/eller förarskift med 5–25 %

iStock-584204444 routing.jpg

Våra system är baserade på mer än 30 års erfarenhet och används av många branschledande företag.

Reporting

Noggrann övervakning av transporten via olika beräkningar av nyckeltal

Modulen AMCS Reporting erbjuder möjligheten att noggrant övervaka transporten och relaterad verksamhet på såväl en övergripande nivå som på detaljnivå via olika beräkningar av nyckeltal. Modulen AMCS Reporting kan till exempel användas för att upprätta utökade hanterings-/callcenter-/logistikrapporter och/eller avancerade verksamhetsrapporter. Eftersom rapporternas layout och innehåll kan anpassas efter kunden visas endast relevanta uppgifter för relevanta parter.

 

Rapporterna kan till exempel innehålla följande: veckolig reserapport (övergripande nivå), daglig reserapport för alla fordon (övergripande nivå), daglig reserapport (fordonsnivå), kundservice (övergripande nivå), kundservice (fordonsnivå), lastlista, lagerverksamhet, lagerprestation och prognosrapport.

Rapporterna visar de senaste versionerna av planerna samt historik av uppgifter. Verksamhetsrapporter kan användas som stöd vid planinspektioner och i beslutsprocesser. Dessutom är verksamhetsrapporter ett mycket användbart verktyg för planerare som måste kontrollera komplexa datakombinationer under planering i realtid.

Enkel åtkomst
Modulen AMCS Reporting är enkel att nå genom webbläsare via en webbinstrumentpanel eller direkt från AMCS planeringssystem.

Data för infogade realtidsbaserade rapporter kommer direkt från systemets aktiva datamodell. Data kan också komma från det inbyggda datalagret för infogade datalagerbaserade rapporter och rapporter som nås från webbinstrumentpaneler.

Självklart kan AMCS Reporting även exportera data till ett befintligt datalager i verksamheten för att sammanfogas med andra datakällor.

Det rapporteringsverktyg som typiskt används är Microsoft Reports men det går också att upprätta skräddarsydda rapportsystemdialoger där komplex verksamhetslogik är införlivad i rapporterna. I båda fallen kan data nås direkt från datamodellen eller från datalagret. För datalagersbaserade rapporter kan naturligtvis dessa rapporteringsverktyg ersättas av gratis rapporteringsverktyg som JasperReports eller andra rapporteringssystem.

Begär en demo

truck_birds

Free webinar: Make your business more profitable using an intelligent and cloud-enabled route optimisation solution

Learn how modern businesses are leveraging advanced optimisation tools to drive exceptional efficiency within intricate logistics operations.

AMCS invites you to a free webinar on May 28th and June 4th were we discuss solutions for companies with complex operational planning and dispatching needs. Leveraging the software as a cloud-based solution (SaaS) will help you to manage costs and will ensure your company breathing agility and perpetual innovation at every turn. You will be able to stay focused when dealing with your most pressing business challenges.

Sign up now!