Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-610775684 bewerkt.jpg

Med ruttoptimering minskar antalet fordon och/eller förarskift med 5–25 %

iStock-584204444 routing.jpg

Våra system är baserade på mer än 30 års erfarenhet och används av många branschledande företag.

Geocoding

För automatisk geokodning, rensning av data, adressökning och positionsverifiering

Modulen AMCS Geocoding innehåller kraftfulla geokodningsalgoritmer för automatisk geokodning av adressdata. Med användning av adressdata lokaliserar modulen automatiskt den geografiska positionen för ordrar/kunder genom att tilldela X- och Y-koordinater. Dessutom visar modulen en rapport om geokodningens kvalitet. På så sätt kan användaren verifiera positioner och/eller ändra föreslagna positioner genom att stava adressen igen eller peka på kartan.

Modulen AMCS Geocoding används bland annat till följande:

  • Automatisk geokodning
  • Rensning av data
  • Adressökning (automatisk komplettering vid adressinmatning)
  • Positionsverifiering

I anslutning till AMCS Geocoding kan AMCS-komponenten för avståndsberäkning användas för att beräkna avstånd uppmätta i tid och miles/km, baserat på gatunätet och fordonets egenskaper. Avståndsmatrisen kan byggas stegvis av systemet eller i omgångar, beroende på vilken typ av lösning som krävs.

AMCS Geocoding är en inbäddad del av AMCS planeringssystem men den kan också användas som en serviceinriktad komponent för externa system. Ett exempel på det sistnämnda är geokodning under ordermottagning.

Begär en demo