Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
Mobile workforce in cabin

Pappersfri framtid

Möjliggör förstklassig förarprestation

Mobile fat client

Helt integrerad fet klient med planeringsfunktion

AMCS Mobile Fat är direkt kopplad till AMCS planerings- och optimeringssystem. Våra planerings- och optimeringssystem är utrustade med avancerade automatiska planeringsalgoritmer som underlättar hanteringen av ett stort antal variabler och samtidigt bearbetar stora volymer planeringsdata snabbt och precist.

Basfunktionen hos AMCS Mobile Fat är att ta emot ruttlistor och orderdetaljer från planeringssystemet och möjligheten att skicka statusmeddelanden tillbaka till AMCS planeringssystem allteftersom stoppen på ruttlistan genomförs. Dessa statusmeddelanden gör det möjligt att kontinuerligt räkna om rutter och informera kunder om eventuella ändringar av planen.

Utöver basfunktionerna tillkommer en rad andra funktioner som ger användaren möjlighet att fylla i rapporter, ta och ha åtkomst till bilder, spara underskrifter, scanna, hämta GPS-spår och mycket mer.

AMCS Mobile Fat är direkt inbyggd i planeringssystemet AMCS Fleet Planner. Därför behövs ingen integrering och de två systemdelarna delar samma datamodell. Det innebär att AMCS Mobile Fat kan köras på en mobil enhet med (sannolikt ett inbäddat) PC Windows-operativsystem och att om det centrala planeringssystemet konfigureras så tillämpas det också omedelbart på den mobila klienten.

På så sätt använder planeraren och föraren samma system. Den enda skillnaden är att applikationen visas på olika sätt och att föraren endast har tillgång till begränsade delar av systemet.

Fördelen är att avancerade planeringsfunktioner hos ett system kan användas på den mobila enheten. Följaktligen kan föraren (om tillåtet) till exempel ha en lokal ordersammanställning, föra in nya ordrar i ruttlistan, använda ordningsföljdoptimering, etc. Dessutom går det oftast utmärkt att integrera applikationen lokalt med avancerad fordonsutrustning.

Översikt över funktioner

 • Skicka dagliga ruttlistor till mobil enhet
 • Visa lista och karta över planerad rutt och ordrar
 • Visa detaljerad kundinformation, dvs. anteckningar om tillgänglighet, telefonnummer, etc.
 • Ändra ordningsföljden av stopp och göra statusändringar för resan och stoppen
 • Planera och/eller ändra ordrar ”i farten”
 • Lägg enkelt till information till en order och spara underskrifter, foton, etc.
 • Hämta GPS-information för statusändringar och oförutsedda händelser
 • Skicka meddelanden och dokument till och från förarens surfplatta/smartphone i realtid
 • Räkna om rutter och ta med oförutsedda händelser och fördröjningar i beräkningen
 • Spara statusmeddelanden för leveransdokumentation
 • Nå lokal ordersammanställning, föra in nya ordrar i ruttlistan, optimera ordningsföljd, etc.
 • Integrera lokalt med avancerad fordonsutrustning

Stora fördelar

 • Minskning av miltal, körtid och antalet lastbilar
 • Förbättrade och stabila servicenivåer
 • Förbättrad leveransprecision
 • Enkel planering för kontorspersonalen
 • Förbättrat informationsflöde till lastbilar

Begär en demo