Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-613036478 bewerkt.jpg

Ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering av distributions- och insamlingsrutter inom olika branscher.

iStock-614316238 bewerkt.jpg

Uppnå flexibilitet och effektivitet i ytterst krävande och dynamiska planeringsmiljöer.

Loading

Automatisk lastoptimering och stapling av gods baserat på ruttplaner

Modulen AMCS Loading ger användare möjligheten att utföra automatisk lastoptimering och stapling av gods baserat på ruttplaner genererade av AMCS ruttplaneringssystem. Det innebär att det är möjligt att hitta bästa sättet att packa godset samtidigt som orderföljden bibehålls under varje rutt.

AMCS Loading är en integrerad modul i AMCS planeringssystem. Med hjälp av lastbilens mått och dimensionen på det beställda godset skapar systemets 3D-lastplaneringsalgoritm en effektiv lastplan. Därefter skickas lastplanen till ERP-/lagerhanteringssystemet.

Systemet presenterar lastplanen i 3D och har ett användarvänligt grafiskt användargränssnitt som gör det möjligt för planeraren att enkelt övervaka och göra manuella ändringar av den föreslagna lastplanen i 3D. Det kan göras med funktioner som till exempel inzoomning på lastbil, rotation av lastbil, rotation av låda och tillägg/borttagande av ordrar från lastplaneringen.

Begär en demo