Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-613036478 bewerkt.jpg

Ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering av distributions- och insamlingsrutter inom olika branscher.

iStock-614316238 bewerkt.jpg

Uppnå flexibilitet och effektivitet i ytterst krävande och dynamiska planeringsmiljöer.

Översikt Fleet Planner

För ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering

AMCS Fleet Planner är vår standardlösning för ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering av distributions- och insamlingsrutter inom olika branscher.

Systemet är ytterst användarvänligt, ger en komplett översikt över transporten och hjälper planeraren via Gantt-scheman, orderbanker, ruttlistor och digitala kartor. Det har flera olika manuella och automatiska planeringsfunktioner som effektivt hjälper planeraren i planering och optimering av dagliga insamlingar och distribution/hämtning.

Systemet är ett kraftfullt verktyg för expediering och transportoptimering i realtid, vilket hjälper företag uppnå flexibilitet och effektivitet i ytterst krävande och dynamiska planeringsmiljöer. AMCS Fleet Planner gör det möjligt att uppnå avsevärt förbättrade servicenivåer och kostnadsbesparingar.

Stora fördelar

 • Minskning av körsträcka, CO2-utsläpp och körtid med 5–20 %
 • Minskning av antalet fordon med 5–10 %
 • Minskning av planeringstid med 25–75 %, samt mindre tid spenderad på administration
 • Avsevärt förvättrad kundservice och punktlighet
 • Mobila lösningar och webbportaler

AMCS Fleet Planner innehåller:

 • Planering för både långa tidsperioder och så korta som en dag, tack vare stegvis uppbyggda planer
 • Stegvis planering kombinerad med realtidsplanering samma dag som verksamheten utförs, där AMCS Fleet Planner utbyter information med både affärs/ordersystemet och fordonets mobila system
 • Under utbytet av data i realtid ändras planer till historikloggar där detaljerade och precisa nyckeltal registreras
 • Resursförteckningar med optimal fördelning av resurser
 • Depå- och avfallsanläggningshantering, där kostnader för att hämta produkter i depåer och/eller kostnader för bortskaffande balanseras mot transportkostnader under automatisk planering
 • Automatiska prognoser med möjligheten att fastställa lagerpåfyllning eller containerhämtning

Översikt över funktioner

 • Gantt-schema med översikt över tillgängliga resurser, distributionsplaner, visning av utförande i realtid, genomförda planer, förlopp- och utnyttjandeindikatorer, nyckeltal, etc.
 • Ruttlistor, digitala vägkartor och orderbank
 • Klient/serversystem
 • Stegvis planering
 • Export och import av data till och från alla typer av system i realtid
 • Serviceorienterad struktur
 • Kraftfulla planeringsalgoritmer

Begär en demo

truck_birds

Free webinar: Make your business more profitable using an intelligent and cloud-enabled route optimisation solution

Learn how modern businesses are leveraging advanced optimisation tools to drive exceptional efficiency within intricate logistics operations.

AMCS invites you to a free webinar on May 28th and June 4th were we discuss solutions for companies with complex operational planning and dispatching needs. Leveraging the software as a cloud-based solution (SaaS) will help you to manage costs and will ensure your company breathing agility and perpetual innovation at every turn. You will be able to stay focused when dealing with your most pressing business challenges.

Sign up now!