Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-613036478 bewerkt.jpg

Ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering av distributions- och insamlingsrutter inom olika branscher.

iStock-614316238 bewerkt.jpg

Uppnå flexibilitet och effektivitet i ytterst krävande och dynamiska planeringsmiljöer.

Översikt Fleet Planner

För ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering

AMCS Fleet Planner är vår standardlösning för ruttplanering i realtid, transportoptimering och expediering av distributions- och insamlingsrutter inom olika branscher.

Systemet är ytterst användarvänligt, ger en komplett översikt över transporten och hjälper planeraren via Gantt-scheman, orderbanker, ruttlistor och digitala kartor. Det har flera olika manuella och automatiska planeringsfunktioner som effektivt hjälper planeraren i planering och optimering av dagliga insamlingar och distribution/hämtning.

Systemet är ett kraftfullt verktyg för expediering och transportoptimering i realtid, vilket hjälper företag uppnå flexibilitet och effektivitet i ytterst krävande och dynamiska planeringsmiljöer. AMCS Fleet Planner gör det möjligt att uppnå avsevärt förbättrade servicenivåer och kostnadsbesparingar.

Stora fördelar

 • Minskning av körsträcka, CO2-utsläpp och körtid med 5–20 %
 • Minskning av antalet fordon med 5–10 %
 • Minskning av planeringstid med 25–75 %, samt mindre tid spenderad på administration
 • Avsevärt förvättrad kundservice och punktlighet
 • Mobila lösningar och webbportaler

AMCS Fleet Planner innehåller:

 • Planering för både långa tidsperioder och så korta som en dag, tack vare stegvis uppbyggda planer
 • Stegvis planering kombinerad med realtidsplanering samma dag som verksamheten utförs, där AMCS Fleet Planner utbyter information med både affärs/ordersystemet och fordonets mobila system
 • Under utbytet av data i realtid ändras planer till historikloggar där detaljerade och precisa nyckeltal registreras
 • Resursförteckningar med optimal fördelning av resurser
 • Depå- och avfallsanläggningshantering, där kostnader för att hämta produkter i depåer och/eller kostnader för bortskaffande balanseras mot transportkostnader under automatisk planering
 • Automatiska prognoser med möjligheten att fastställa lagerpåfyllning eller containerhämtning

Översikt över funktioner

 • Gantt-schema med översikt över tillgängliga resurser, distributionsplaner, visning av utförande i realtid, genomförda planer, förlopp- och utnyttjandeindikatorer, nyckeltal, etc.
 • Ruttlistor, digitala vägkartor och orderbank
 • Klient/serversystem
 • Stegvis planering
 • Export och import av data till och från alla typer av system i realtid
 • Serviceorienterad struktur
 • Kraftfulla planeringsalgoritmer

Begär en demo