Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska

Digital interaktion

Digitalisera och framtidssäkra verksamheten

Kundbeteendet i avfallsbranschen ändras snabbt. Efterfrågan på mobilitet och dynamiska tjänster. Vad som behövs är en serie integrerade lösningar som hjälper avfallsoperatörer att digitalisera sina processer.

Ändra ditt sätt att arbeta med kunder och partner med vår nya digitala interaktionsplattform.

Den digitala interaktionsplattformen är ett enda säkert system som hanterar ditt informationsutbyte med utomstående parter. Det omfattar hur du skickar jobb till underleverantörer, mottar fakturor från leverantörer och mottar order från kunder. Tidigare manuella processer som telefon, e-post eller papper för att få dessa saker gjorda hanteras elektroniskt i den digitala interaktionsplattformen till en mycket lägre kostnad.

Plattformen består av tre moduler: Partner Engagement, Edi & ebilling samt Customer Self-Service. Vi stöder nya och kommande digitala kanaler genom att införa dessa moduler. Vi driver resursbranschen framåt till en ny era som är praktisk för kunderna och där operatörerna är effektiva.

Digitalisera verksamheten. Nu!

Med den här digitala plattformen kan kunderna omedelbart beställa avfallshämtningstjänster och interagera med operatörer på nätet. Den ger också avfallsoperatörer möjlighet att ge kunderna service via sociala medier, digitala assistenter och anslutna enheter.

Minska kostnaderna

Plattformen skapar starkare kundrelationer. Detta görs med lägre kostnad än telefonsamtal traditionell kundtjänst. Kunderna kan kontakta avfallsleverantören när, var och hur det passar dem bäst. Operatörerna kan dra nytta av minskat antal telefonsamtal till kundtjänst och nöjda kunder.

 

Automatiserad anskaffning

Den digitala interaktionsplattformen kan användas för att hantera dina anskaffningsprocesser kring arbeten som ska läggas ut på entreprenad. Den hjälper till att automatisera urvalet av nya underleverantörer genom att säkerställa att de följer dina standarder och ge dig ett bättre pris.

Fullständig automatisering

Den digitala interaktionsplattformen använder en öppen dokumentstandard. På så vis kan leverantörer av avfallstjänster ta emot alla biljettyper och enkelt överföra arbeten mellan system. Leverantörer skapar transaktionstyper som är unika för en handelsrelation. Överföringar, godkännanden och bekräftelser automatiseras sedan.

Fördelar

Digitalisering av avfallsverksamheten har många fördelar, som:

 • Mycket färre telefonsamtal till kundtjänst
 • Möjlighet till dynamisk tjänsteleverans
 • Nöjdare kunder
 • Lägre kostnader för underleverantörer
 • Bekräftelser i realtid från underleverantörerna
 • Dramatiskt minskade fakturabehandlingskostnader

 

Digital interaktion platform

Digital interaktion

Digital interaktion Real-time exchange of information with the supply chain.

Modulen Partner Engagement är perfekt för underleverantörer och andra parter och ger ett digitalt informationsutbyte i realtid med försörjningskedjan.


Den molnbaserade Partner Engagement-modulen är integrerad i en heltäckande framtidssäkrad lösning. Lösningen automatiserar alla skeden av partnerlivscykeln från inledande urval till hantering arbeten och fakturering.

 Plattformen kan också säkerställa att dina underleverantörer följer dina standarder under relationens hela livscykel. Utöver detta ingår det verktyg som hjälper dig att planera underentreprenader och säkerställa att kundernas servicenivåer uppfylls.

Mer information

Elektroniskt datautbyte och e-faktura

Elektroniskt datautbyte och e-faktura Quick and easy exchange of invoice data with third parties

Skicka kundfakturor; När du arbetar med stora företagskunder behöver du vanligen skicka fakturor i elektroniskt format. Det blir mycket lättare med vår komponent för elektroniskt datautbyte eftersom du inte längre behöver skapa anpassade utdatafiler för varje kund. Istället extraherar vi dina försäljningsfakturor, validerar dem och gör dem sedan tillgängliga för kunden i formatet de vill ha. Det kan vara allt från anpassade CSV- eller Excel-filer till X12-, EDIFACT- och Tradacoms-filer.

Vanliga fördelar; Automatisering av fakturor ger många fördelar, t.ex.:

90 % inbesparing jämfört med kostnaden för behandling av pappersfakturor

Förbättrat kassaflöde: få betalt av kunden fem dagar tidigare

Antalet fakturor med frågetecken minskas till under 2 %

Mer information

Customer Self-Service

Customer Self-Service Take the pressure off your customer service department

Customer Self-Service minskar pressen på din kundtjänst genom automatisering av vanliga uppgifter, som att ta emot order samt hantera klagomål och frågor. Bygg upp kundernas förtroende genom snabb och personlig support i kundernas favoritkanaler. Support dygnet runt och enkel tillgång till svaren de behöver. Oavsett var kunderna befinner sig skapar vi utmärkta kundkontakter.

Tack vare systemet kan operatörer konfigurera automatiska svar på vanliga frågor från kunderna, t.ex. saldoförfrågningar, kalenderförfrågningar och återkommande order. Själva systemet använder en rad olika pluginprogram som möjliggör interaktion via plattformar från tredjepart, som Facebook Messenger och Amazon Alexa. Det har också support för hårdvaruenheter som fyllnadssensorer och knappar kopplade till slutanvändarens konto.

Mer information
 • Digital interaktion

  Modulen Partner Engagement är perfekt för underleverantörer och andra parter och ger ett digitalt informationsutbyte i realtid med försörjningskedjan.


  Den molnbaserade Partner Engagement-modulen är integrerad i en heltäckande framtidssäkrad lösning. Lösningen automatiserar alla skeden av partnerlivscykeln från inledande urval till hantering arbeten och fakturering.

   Plattformen kan också säkerställa att dina underleverantörer följer dina standarder under relationens hela livscykel. Utöver detta ingår det verktyg som hjälper dig att planera underentreprenader och säkerställa att kundernas servicenivåer uppfylls.

  Mer information
 • Elektroniskt datautbyte och e-faktura

  Skicka kundfakturor; När du arbetar med stora företagskunder behöver du vanligen skicka fakturor i elektroniskt format. Det blir mycket lättare med vår komponent för elektroniskt datautbyte eftersom du inte längre behöver skapa anpassade utdatafiler för varje kund. Istället extraherar vi dina försäljningsfakturor, validerar dem och gör dem sedan tillgängliga för kunden i formatet de vill ha. Det kan vara allt från anpassade CSV- eller Excel-filer till X12-, EDIFACT- och Tradacoms-filer.

  Vanliga fördelar; Automatisering av fakturor ger många fördelar, t.ex.:

  90 % inbesparing jämfört med kostnaden för behandling av pappersfakturor

  Förbättrat kassaflöde: få betalt av kunden fem dagar tidigare

  Antalet fakturor med frågetecken minskas till under 2 %

  Mer information
 • Customer Self-Service

  Customer Self-Service minskar pressen på din kundtjänst genom automatisering av vanliga uppgifter, som att ta emot order samt hantera klagomål och frågor. Bygg upp kundernas förtroende genom snabb och personlig support i kundernas favoritkanaler. Support dygnet runt och enkel tillgång till svaren de behöver. Oavsett var kunderna befinner sig skapar vi utmärkta kundkontakter.

  Tack vare systemet kan operatörer konfigurera automatiska svar på vanliga frågor från kunderna, t.ex. saldoförfrågningar, kalenderförfrågningar och återkommande order. Själva systemet använder en rad olika pluginprogram som möjliggör interaktion via plattformar från tredjepart, som Facebook Messenger och Amazon Alexa. Det har också support för hårdvaruenheter som fyllnadssensorer och knappar kopplade till slutanvändarens konto.

  Mer information

Begär en demo