Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-640165402.jpg

Ger våra kunder oöverträffade framgångar

Kundernas framgångar

Från dag ett till år ett och vidare

Från dag ett till år ett, och vidare, finns vår kundtjänst alltid vid din sida och säkerställer att din upplevelse av AMCS-koncernen överträffar dina vildaste förväntningar. 

Kundframgångsteamet är inte bara en funktion i vår organisation. Kundernas framgång är en av våra grundläggande värderingar och en filosofi som är kärnan i AMCS-koncernens åtagande som kundorienterat företag. Vårt kundframgångsteam ger utmärkt service och ökad effektivitet i din organisation genom proaktivt och konsekvent värde, samtidigt som de upprätthåller och förbättrar nöjdheten i kundernas övergripande upplevelse.

Våra kundframgångsansvariga arbetar för kunden. De strävar efter att förstå hela din organisation för att säkerställa att hela produkten används och att lösningen ger värde i hela organisationen. De håller regelbunden kontakt, gör kvartalsvisa verksamhetsgranskningar, samarbetar för att skapa konkreta framgångsåtgärder, granskar nödvändiga produktförbättringar och håller proaktiv kontakt om produktplanering för framtida förbättringar som väsentligt kan förbättra din upplevelse av våra produktlösningar.

AMCS-koncernens kundframgångsteam ger dig verktygen för att lyckas. För att uppnå detta håller vi strukturerad kontakt med tydlig överlämning under projektets livscykel och använder ett användarinteraktionsprogram utformat för att öka dina framgångar. Vårt team lägger tid från den första dagen på att lära sig mer om din verksamhet så att din upplevelse blir smidig och problemfri.

Begär en demo