Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-475501128 bewerkt.jpg

Post, kurir och media

Lösningar för effektiv drift för post-, kurir- och Media-verksamheter.

Postbranschen

Förbättra effektiviteten för postdistribution och upphämtning/leverans av paket

Distribution, upphämtning/leverans och transport mellan terminaler i post- och budbranschen är stora utmaningar och de olika typerna av transport inblandande i t.ex. paketupphämtning och leverans, transport inom nätverket och utdelning via brevbärare medför olika krav. Därför avgör typen av transport vilka behov som finns beträffande planeringstypen, t.ex. planering av huvudrutter, nätverksplanering, dynamisk ruttoptimering, ruttgenomförande i realtid och omplanering av rutten.

Dessutom avgör typen av posttransport vilka krav som gäller för planeringslogiken. Exempel på faktorer som påverkar är om området har hög eller låg täthet, storskaliga ordervolymer, val av resurstyper, distrikt med fördelad arbetsbelastning, specialordrar och ändringar av volymer strax före och under verksamhet, sorteringscentralens kapacitet, transport i flera sträckor samt komplexa strukturer med flera terminaler och sorteringscentraler.

 

AMCS Postal Planner
AMCS Postal Planner har kapaciteten att planera och optimera transportprocessen i hela nätverket: distribution, upphämtning/leverans och transport mellan terminaler. Som ett avancerat standardsystem har AMCS Postal Planner en hög nivå av branschspecifik funktionalitet som kan konfigureras efter kundens behov.

Olika planeringsbehov
Systemet har en kraftfull motor för optimering av huvudrutter, införande av kunder och specialordrar i befintliga huvudrutter och för daglig partibaserad ruttoptimering. Dessa funktioner är särskilt relevanta för distribution via brevbärare.

Systemet stödjer också dynamiska och realtidsbaserade optimeringar som kan utföra antingen partiplanering eller stegvis planering. För stegvis planering kommer systemet kontinuerligt att ändra och omoptimera planer allteftersom ordrar tas emot, tilldela tidsintervall och genomföra prissättning för nya kunder och specialordrar samt omoptimera rutter i realtid, baserat på GPS och statusmeddelanden från ett mobilt system. Dessa funktioner är särskilt relevanta i samband med det faktiska genomförandet baserat på huvudrutter och för företag som arbetar med posttransport och bud/express.

 

Stora fördelar

  • Minskning av CO2-utsläpp, miltal och körtid på 5–20 %
  • Minskning av antalet fordon med 5–10 %
  • Markant förbättrade kundservicenivåer
  • Mellan 25 och 75 % mindre tid spenderad på planering och schemaläggning av resurser
  • Tid spenderad på registrering och uppföljning minskad med 30–60 %
  • Signifikant förbättrad ruttkvalitet, medarbetarnöjdhet och planeringsflexibilitet

Begär en demo