Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-618529700.jpg

Vår programvara gör det möjligt för olje- och gasföretag att avsevärt förbättra operativa effektivitet och sänka transportkostnader.

Olje- och gasbranschen

Förbättring av effektiviteten inom distribution av flytande bränsle

AMCS Oil Planner är ett ledande och avancerat standardsystem som har utvecklats speciellt för att optimera distributionen av flytande bränsle med hjälp av effektiva funktioner för automatisk planering och optimering.

Systemet har en hög nivå av branschspecifika funktioner och konfigurationsmöjligheter, vilket gör det ytterst kompetent att hantera planering och distribution till såväl tankstationer som industriella och privata kunder.

Urval av branschrelaterade funktioner

 • Överblick över det faktiska utrymmet på lastbil och släp, samt automatisk läsplanering för utrymme
 • Möjlighet till automatisk nedskärning av orderstorlekar för att passa utrymme och ruttoptimering
 • Uppdatering av fordonets faktiska lagerhållning per utrymme (volym och vikt) vartefter turerna körs
 • Överblick över specifika tankar (t.ex. på tankstationer), förväntad förbrukningstakt och nästa torrkörning, samt automatisk generering av påfyllningsorder
 • Automatiska prognoser för specifika tankar baserat på historiska data och manuell eller automatisk VMI-mätning (måttstock) av tankens nivå
 • Stamdata om startpunkt och terminaler (adresser, öppettider, varutyper, kapacitet, kvalifikationer osv.)
 • Förmåga att jämföra kostnader genom att lyfta produkter på terminaler (i händelse av externa terminaler och olika kostnadsprofiler) mot transportkostnader under automatisk planering
 • Beslutsstöd kring vilken rutt som bör tas mot bakgrund av ADR-regler och lastbilens aktuella last
 • Prioritering av beställningar i förhållande till distributionskostnader kontra servicekrav (tidsfönster och kundprioritet)
 • Överskådlighet på tvärs av ERP/ordermottagning, bränsleterminaler, VMI, mätsystem, inbyggd nivåmätare och datorsystem i fordon
  Systemet täcker hela planeringsprocessen, härunder operativ planering och resursstyrning, utförande i realtid, leverans av driftdata för uppföljning och vad-händer-om-scenarier.

Möjligt utbyte

AMCS Oil Planner är ett avancerat IT-system som gör det möjligt för företag att förbättra drifteffektiviteten betydligt och uppnå stora besparingar på transportkostnader.

 • Reduktion av koldioxidutsläpp, atal körda kilometer och körtid på 5–20 %
 • Reduktion i antalet bilar på 5–10 %
 • En synlig förbättring av kundservice och besöksprecision
 • Mellan 25 och 75 % mindre tid används på planering och resursstyrning
 • 30–60 % mindre tid används på registrering, rapportering, administration och uppföljning
 • Optimerade arbetsrutiner och affärsprocesser genom integrerade IT-system
 • Betydligt större medarbetartillfredsställelse tack vare en stressfri miljö i samband med planering och orderinmatning

Referenser

Under årens lopp har funktionerna i AMCS svit av lösningar och tjänster utvecklats, baserat på omfattande branschspecifik kunskap som vi inhämtat från alla våra kunder inom branschen. Ni kan dra nytta av denna erfarenhet inom olje- och bensinindustrin. Våra referenser inkluderar: Statoil, Neste Oil, OK, Greenergy, DCC Energy, Skelleftebränslen, Salland Olie och Olíudreifing.

Mer information

För mer information om AMCS branschspecifika lösningar för transportplanering för olje- och bensinindustrin är du välkommen att kontakta oss.

Begär en demo