Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-522318699.jpg

Företag som erbjuder hemleverans har specifika behov för transportplanering, t.ex. dynamisk ruttoptimering och daglig planering.

Hemleveransbranschen

Förbättra transporteffektivitet inom hemleverans

Hemleverans är av goda skäl ett tillväxtområde inom transportbranschen. Kunderna vill spara tid och få sina varor och tjänster levererade till dörren vid en tidpunkt som passar dem. Följaktligen har företag som arbetar inom hemleverans specifika behov för transportplanering som till exempel dynamisk ruttoptimering och dag-för-dag-planering.

Dessutom avgör typen av distribution vilka krav som finns på planeringslogiken, t.ex. tidsintervall och tidsfönster, lastplanering, etc.

AMCS Route Planner och Fleet Planner
AMCS Route Planner och Fleet Planner är perfekta IT-system för planering och optimering av alla typer av transport inom hemleveransbranschen. Lösningarna består av olika element med funktioner som kan konfigureras efter kundens behov. Till exempel kan kunder välja att implementera systemet med avsikt att endast planera och optimera dag-för-dag-rutter eller endast utföra dynamisk planering och genomförande.

Olika planeringsbehov
AMCS Route Planner har en kraftfull motor för optimering av huvudrutter, införande av kunder och specialordrar i befintliga huvudrutter och för daglig partibaserad ruttoptimering. Dessa funktioner är särskilt relevanta för distribution av ordrar till kunder som regelbundet beställer varor enligt ett visst besöksmönster eller för företag som tar emot ordrar som kan levereras i partier senare samma dag, nästa dag, om två dagar, etc.

AMCS Fleet Planner stödjer dynamiska och realtidsbaserade optimeringar som kan utföra antingen partiplanering eller stegvis planering. För stegvis planering kommer systemet kontinuerligt att ändra och omoptimera planer allteftersom ordrar tas emot, tilldela tidsintervall och genomföra prissättning för nya kunder och specialordrar samt omoptimera rutter i realtid, baserat på GPS och statusmeddelanden från ett mobilt system. Dessa funktioner är särskilt relevanta i samband med situationer där ordrar tas emot och måste levereras efter behov och ofta med kort varsel. Dessutom är de relevanta i situationer där en viss tjänst måste utföras medan den faktiska leveransen äger rum, t.ex. vid leverans av en tvättmaskin där installationen som ska genomföras av en servicetekniker måste koordineras med leveransen.

Begär en demo