Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-518096183.jpg

Typen av transport avgör behoven beträffande planeringslogiken, t.ex. en eller flera sträckor, transportsätt, prognoser och mätningar, lastplanering, etc.

iStock-489431048 bewerkt.jpg

Spannmål och foder

Förbättra distributionseffektiviteten 

iStock-185115399 bewerkt.jpg

Livestock

Foder-, spannmåls-, boskaps- och timmerbranschen

Förbättrar effektiviteten för distribution inom jordbruks- och skogsindustrin

Distribution i jordbruks- och skogssektorn innehåller flera element och typer av transport: bulk, förpackade varor, utrustning av udda storlek, svårhanterliga trädstammar, etc. Dessutom kräver vissa transportjobb flera sträckor och olika transportsätt. Därför avgör typen av transport vilka behov som finns beträffande planeringstypen, t.ex. planering av huvudrutter, dynamisk ruttoptimering, ruttgenomförande i realtid och omplanering av rutten.

Dessutom avgör typen av transport vilka krav som finns på planeringslogiken, t.ex. en sträcka kontra flera sträckor, transportsätt, prognos och mätning, lastning, planering, etc.

AMCS Route Planner och Fleet Planner
AMCS Route Planner och Fleet Planner är perfekta IT-system för planering och optimering av alla typer av transport inom jordbruks- och skogsindustrin. Lösningarna består av olika element med funktioner som kan konfigureras efter kundens behov. Det innebär att kunder till exempel kan välja att implementera systemet med avsikt att endast optimera huvudrutter eller endast utföra dynamisk planering och genomförande.

Olika planeringsbehov
AMCS Route Planner har en kraftfull motor för optimering av huvudrutter, införande av kunder och specialordrar i befintliga huvudrutter och för daglig partibaserad ruttoptimering. Dessa funktioner är särskilt relevanta för distribution av till exempel varor och foder till en väldefinierad grupp av kunder och/eller försäljningsställen.

AMCS Fleet Planner stödjer dynamiska och realtidsbaserade optimeringar som kan utföra antingen partiplanering eller stegvis planering. För stegvis planering kommer systemet kontinuerligt att ändra och omoptimera planer allteftersom ordrar tas emot samt omoptimera rutter i realtid, baserat på GPS och statusmeddelanden från ett mobilt system. Dessa funktioner är särskilt relevanta för företag med kunder som har ett växlande behov av leveranser. Det kan till exempel vara företag vars leveranser baseras på prognoser av lagervärden eller företag med flera befintliga kunder och många nya kunder, alla med oförutsägbara ordrar.

Begär en demo

truck_birds

Free webinar: Make your business more profitable using an intelligent and cloud-enabled route optimisation solution

Learn how modern businesses are leveraging advanced optimisation tools to drive exceptional efficiency within intricate logistics operations.

AMCS invites you to a free webinar on May 28th and June 4th were we discuss solutions for companies with complex operational planning and dispatching needs. Leveraging the software as a cloud-based solution (SaaS) will help you to manage costs and will ensure your company breathing agility and perpetual innovation at every turn. You will be able to stay focused when dealing with your most pressing business challenges.

Sign up now!