Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-621981186 bewerkt.jpg

Fältservicebranschen

Systemet täcker hela planeringsprocessen från planering/optimering av regelbundna serviceuppdrag till brådskande och ad hoc-uppdrag i befintliga planer samt planering, optimering, utförande och omoptimering i realtid.

Servicebranschen

Förbättrar effektiviteten inom fältservicetransport

AMCS Service Planner är ett avancerat optimeringssystem som innehåller ett betydande antal branschspecifika funktioner för fältservicebranschen.

Med ett stort antal konfigurationsalternativ kan AMCS Service Planner uppfylla kraven inom fältservicebranschen. Systemet täcker hela planeringsprocessen från planering/optimering av periodiska serviceuppdrag till införande av brådskande ordrar och specialordrar i befintliga planer, och dessutom planering, optimering, genomförande och omoptimering i realtid.

Urval av branschrelaterade funktioner:

 • Planering och optimering av fasta periodiska jobb med ett flexibelt val av servicedag
 • Omedelbart införande av specialjobb och brådskande jobb i en befintlig plan
 • Införande av kunder inbokade via callcenter i en befintlig plan, både på den aktuella dagen och på framtida dagar
 • Planering med beroende av underjobb, t.ex. när reservdelar måste hämtas innan jobbet kan utföras eller när en viss typ av tekniker måste utföra ett jobb innan en annan tekniker kan utföra en viss uppgift
 • Transport av reservdelar till depåer enligt behov, antingen med särskilt utsedda fordon eller via en servicetekniker
 • Val av rätt tekniker för jobbet, en kostnadsfunktion som ger ett straff när en tekniker väljs som är överkvalificerad för uppgiften
 • Avancerat val av rätt tekniker för jobbet, en kostnadsfunktion som planerar efter körkostnader samtidigt som den säkerställer att den minst kvalificerade av de kvalificerade medarbetarna väljs till uppgiften
 • Prioritering av ordrar i form av körkostnader kontra servicebehov (tidsfönster och kundprioritet)
 • Möjlighet att planera baserat på ”måste-ordrar” med fasta tidsfönster och leveransdagar såväl som ordrar med en längre tidshorisont som kan genomföras vid en tidpunkt då det passar i den aktuella rutten
 • Webbaserad dialog för orderläggning via självbetjäning för kunder
 • Möjlighet att prioritera servicepersonalens vanliga distrikt men även tillåta överlappning av distrikt vid behov

Stora fördelar

AMCS Service Planner är ett avancerat IT-system som gör det möjligt för företag att signifikant förbättra verksamhetens effektivitet och samtidigt göra stora besparingar inom transportkostnader.

 • Markant förbättrad kundservice, nästan 100 % utförda serviceärenden
 • Minskning av CO2-utsläpp, miltal och körtid på 5–20 %
 • Minskning av antalet fordon för servicetekniker med 5–10 % för samma mängd servicejobb
 • Mellan 25 och 75 % mindre tid spenderad på planering
 • Tid spenderad på registrering och uppföljning minskad med 30–60 %
 • Signifikant förbättrad ruttkvalitet och planeringsflexibilitet
 • En mindre stressande arbetsmiljö och ökad medarbetarnöjdhet

Referenser

Under årens lopp har funktionerna i AMCS Service Planner utvecklats, baserat på omfattande branschspecifik kunskap som vi inhämtat från våra kunder inom branschen. Dessa referenser inkluderar: Arbejdstilsynet (danska arbetsmiljöverket), MicroFix, OBH-Gruppen, Neisa Danmark, Canon Business, ProAssist och det danska institutet för brand- och säkerhetsteknologi.

Begär en demo