Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-179224461 bewerkt.jpg

Hantera komplexa distributions- och transportutmaningar inom alla centrala områden av varutransport inom detaljhandeln, inklusive distribution, returtransport och leverans till distributionscentraler.

Detaljhandelsbranschen

Förbättring av effektiviteten inom distribution och mellantransport inom detaljhandeln

AMCS Retail Planner är ett ledande standardsystem som har utvecklats speciellt för producenter, grossister och detaljhandlare som distribuerar varor till detaljhandeln och/eller slutkunder.

Systemet har en hög nivå av branschspecifika funktioner, vars syfte är att lösa komplexa distributions- och transportutmaningar inom alla centrala områden av transport till detaljhandeln, härunder mellantransport, distribution och returlasttransport. Systemet täcker hela planeringsprocessen och sträcker sig från stamruttoptimering till utförande och omoptimering i realtid.

Urval av branschrelaterade funktioner

 • Stamruttoptimering baserat på frekvenser, besöksmönster och säsongsvariationer
 • Konvertering av stamplaner till operativa planer i takt med att förväntade beställningar konverteras till reella säljorder
 • Daglig dynamisk ruttplanering baserat på dynamisk och ad hoc-ordertillgång
 • Utförande och omoptimering i realtid i takt med att ändringar mottas från t.ex.
  • Lagerstyrningssystem om slutlig ranking och ändringar i pallmängder under plockning/packning
  • Mobilsystem i fordon om orderstatus, GPS, returvaror och liknande
 • Planering med flexibla utrymmesväggar i samband med olika temperaturområden
 • Val av optimala lager- och depåbesök för fordon
 • Förmåga att optimera distribution, ingående transport, mellantransport och returlasttransport i samma plan
 • Hantering av omlastning, etapplanering och mellantransport
 • Analyser av långsiktiga logistiska strukturer (depåer, servicenivå osv.)

De olika systemdelarna i den kompletta lösningen kan användas på olika sätt. Det innebär att lösningen kan sättas upp som en företagslösning eller som en delvis fristående lösning beroende på kundens behov. Dessutom kan våra kunder välja att få delar av funktionaliteten implementerade, såsom stamruttoptimering eller daglig operativ planering.

Potentiellt utbyte

AMCS Retail Planner är ett avancerat IT-system som gör det möjligt för företag att förbättra drifteffektiviteten betydligt och uppnå stora besparingar på transportkostnader.

 • Reduktion av koldioxidutsläpp, antal körda kilometer och körtid på 5–20 %
 • Reduktion i antalet bilar på 5–10 %
 • En synlig förbättring av kundservice, härunder nästan 100 % servicenivå
 • Mellan 25 och 75 % mindre tid används på planering
 • Reduktion i tid som används på registrering och uppföljning på 30–60 %
 • Väsentligt förbättrad ruttkvalitet och planeringsflexibilitet
 • Mindre stressfylld arbetsmiljö och förbättrad medarbetartillfredsställelse

Referenser

Under årens gång har funktionaliteten i AMCSs lösning utvecklats mot bakgrund av omfattande branschspecifik kunskap som AMCS har fått från kunder inom branschen. Dessa referenser inkluderar: Dansk SupermarkedReitan DistributionSchulstad/LantmännenArla FoodsMETRO Cash & Carry, Unilever, KiMs och Vifilfell.  

Mer information

För mer information om AMCSs branschspecifika lösning för transportplanering riktad mot detaljhandelsbranschen hänvisar vi till den fullständiga beskrivningen av AMCS Retail Planner.

Önskar du ytterligare information, hittar du din AMCS-kontakt här.

 

Begär en demo