Based on your current IP address we detected that you will have the best experience with the following settings: country:Sverige language:svenska
iStock-696230700 bewerkt.jpg

Tack vare många års erfarenhet av branschen har AMCS den expertis som krävs för att skapa lösningar som specifikt uppfyller behoven inom byggnads- och byggsektorn.

Byggmaterialsbranschen

Förbättring av effektiviteten inom distribution och transport av byggmaterial

Många års erfarenhet inom området har gett AMCS expertisen att anpassa lösningen speciellt för byggmaterialsbranschen.

För att tillmötesgå de unika krav som kännetecknar branschen innehåller AMCSs avancerade system för transportoptimering en rad specialfunktioner för olika typer av byggmaterial: Färdigblandad betong, cement, ballastmaterial, förfabricerade produkter, metallprodukter eller andra byggmaterialsprodukter.

Nedan visas exempel på specialfunktioner för byggmaterialsbranschen, men AMCS erbjuder mycket mer och ger er gärna mer information om möjligheterna för den specifika typen av byggmaterialsdistribution och -transport som ert företag arbetar med.

Urval av branschrelaterade funktioner FÄRDIGBLANDAD BETONG

 • Automatisk uppdelning av säljorder i last med hänsyn till fordonets kapacitet
 • Säkring av stabil leveransström av last vid större leveranser (tid mellan last eller kubikmeter levererad per timme)
 • Planering på tvärs av produktionsanläggningar och delning av fordon
 • Tilldelning av last till fordon med hänsyn till kvalifikationer, kostnadsprofiler och tillgänglighet
 • Förmåga att hantera pumpar, PUMI:er och vanliga fordon i samma optimering
 • Planering i förhållande till recept och fabrikers produktionskapaciteter
 • Identifiering av nästa last, som bör kvalitetssäkras
 • Utförande och omoptimering i realtid baserat på orderjusteringar, brådskande beställningar och kommunikation i realtid med GPS-spårning, mobilsystem, utrustning i fordon och status från produktionssystem

CEMENT

 • Planering med flera siloplatser och flera lasthuvuden per silo
 • Förmåga att planera lastning för fordon med flera utrymmen per lastbil och släp
 • Förmåga att planera både bulktransport och distribution av säckar i samma system
 • Medräknande av kundernas egna avhämtningar i planen för att ta hänsyn till silors kapacitet
 • Beslutsstöd för att omdirigera returmaterial och undvika dyr avlastning, samt varning om produktförorening av returlast
 • Omdirigering av last på väg till kunder vid plötslig torrkörning
 • Övervakning av kunders lager samt prognostisering och planering av nästa cementleverans
 • Liveövervakning av utförande och kontinuerlig omoptimering av planen i realtid
 • Stöd vid hantering av viktiga operativa undantag, som motorstopp på fordon eller driftstopp på lasthuvuden

ANDRA TYPER

Dessutom hanterar systemet problemfritt en övergripande lista med unika krav inom transport och distribution av metallprodukter, ballastmaterial och förfabricerade produkter. Dessa krav omfattar följande:

 • Hantering av komplex orderplockning av metallprodukter och förfabricerade produkter direkt till lastbil på lager
 • Förlastning av produkter innan dragbilen hämtar släpet
 • Automatiskt orderskapande för samlad transport av ballastmaterial, baserat på kundernas lagerbehållning och konsumtionskurvor
 • Hantering av lastrestriktioner för stenbrott, t.ex. begränsningar i lastutrustning som ska användas för transport av ballastmaterial
 • Förmåga att planera flerdagsresor för leverans och fri transport mellan platser
 • Förmåga att flytta produkter från släp till fordon längs vägen

 

Potentiellt utbyte

Det avancerade IT-systemet gör det möjligt för företag att förbättra drifteffektiviteten betydligt och uppnå stora besparingar på transportkostnader.

 • En ökning på 15–25 % i antalet levererade fullaster per fordon (färdigblandad betong) och en minskning på 10–20 % av antalet körda kilometer för andra distributions- och transporttyper
 • Reduktion av antalet fordon på 5–10 %
 • En synlig förbättring av kundservice, härunder förmågan att hålla strikta tidsfönster
 • Mellan 30 och 75 % mindre tid används på planering och resursstyrning
 • Tid som används på registrering och uppföljning minskas med 30–60 %
 • Markant ökad medarbetartillfredsställelse tack vare stressfri planering och ordermottagningsmiljö

Referenser

Under årens gång har funktionaliteten i AMCSs lösning utvecklats mot bakgrund av omfattande branschspecifik kunskap som AMCS har fått från kunder inom branschen. Dessa referenser inkluderar: Unicon, Aalborg Portland, AfriSam, Lafarge-Tarmac Cement och Lemwigh-Müller.

Mer information

För mer information om AMCSs branschspecifika lösning för transportplanering riktad mot branschen för färdigblandad betong hänvisar vi till den fullständiga beskrivningen av AMCS Concrete Planner.

För mer information om lösningar för transportplanering riktad mot andra typer av byggmaterial kan du kontakta din AMCS-kontakt här.

iStock-165089768.jpg

Begär en demo